Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt Sverige

Skapad 2019-09-11 16:10 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Mitt Sverige Åk 5
Grundskola 5 Biologi Svenska Svenska som andraspråk Kemi Geografi
Under närmaste veckorna kommer vi arbeta med Sverige, kartan och Sveriges naturresurser. Du bor i Sverige, men vad vet du egentligen om vårt land?

Innehåll

Undervisning

I undervisningen kommer vi titta på serien Geografens testamente - Sverige. Vi kommer läsa olika texter, arbeta med kartor. Vi kommer diskutera olika begrepp och dess betydelse. Vi kommer träna namngeografi på olika sätt, digitalt genom seterra.com samt med kartövningar kopplat till Atlas. 

Vi kommer att arbeta med olika naturtyper i Sverige, vattnets kretslopp, näringskedjor och fotosyntesen.

v. 35 De stora sjöarna - Bi, Ke Fördjupning av vattnets kretslopp

v. 36 De stora slätterna -

v. 37 De djupa skogarna - Bi Olika naturtyper i Sverige. Fjäll, äng, åker och skog.

v. 38 Den långa kusten & öar -

v. 39 De stora öarna - Bi Kusten och havet

v. 40 De höga fjällen -

v. 41 De tusentals öarna - Bi hav och sjöar.

v. 42 De stora städerna & De tusentals öarna -

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Bi Ke Ge SvA
Mitt Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda information
 • Bi  E 6
Du kan med hjälp använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du kan med hjälp anpassa det efter olika situationer.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassa den på ett ganska bra sätt efter olika situationer.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassa den på ett bra sätt efter olika situationer.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassa den på ett mycket bra sätt efter olika situationer.
Samband - människan och naturen
 • Bi  E 6
Du kan med hjälp ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du kan med hjälp beskriva hur det hänger ihop med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du kan beskriva hur det hänger ihop med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du kan beskriva hur det hänger ihop med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du kan beskriva hur det hänger ihop med hur ekologin fungerar.
Använder biologins begrepp.
 • Bi  E 6
Du har baskunskaper i biologi. Du kan med hjälp ge exempel och beskriva hur saker hänger ihop i biologin. Du kan med hjälp använda biologins begrepp.
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du kan använda biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du kan använda biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du kan använda biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Samband - vattnets kretslopp fotosyntes.
 • Ke  E 6
Du kan med hjälp diskutera hur luft och vatten fungerar. Du kan med hjälp jämföra hur det hänger ihop med fotosyntesen och vattnets kretslopp.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämföra hur det hänger ihop med fotosyntesen och vattnets kretslopp.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämföra hur det hänger ihop med fotosyntesen och vattnets kretslopp.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur luft och vatten fungerar. Du jämföra hur det hänger ihop med fotosyntesen och vattnets kretslopp.
Lässtrategier.
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Du kan med hjälp läsa med flyt skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • SvA  E 6
Med hjälp har du ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Geografiska begrepp
 • Ge  E 6
Du kan med hjälp använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Namngeografi.
 • Ge  E 6
Du kan med hjälp baskunskaper om geografiska namn i Sverige. Du kan med hjälp beskriva och jämföra på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: