👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2019-09-11 18:38 i Gruvrisskolan Falun
Vi kommer att lära oss om hur kroppen fungerar och vad olika organ heter och var i kroppen de finns och vilka uppgifter organen har.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Biologi Svenska
Vi ska arbeta med människokroppens olika delar och sinnen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som du kommer att få träna dig på!

Du ska få lära dig:
Vad våra kroppsdelar heter och vilken funktion de har.
Vilka sinnen vi har och vad vi använder dom till.
Vilka känslor kroppen kan uttrycka.

Undervisning och arbetsformer 

 Du kommer att få:

 • titta på film
 • läsa och diskutera faktatexter
 • arbeta med arbetsblad och andra skrivuppgifter
 • dokumentera ditt arbete
 • tillsammans med en klasskamrat väljer du att fördjupa dig i någon kroppsdel

Bedömning av arbetet

Jag kommer att bedöma hur väl du:

 • deltar i diskussioner som handlar om människokroppen.
 • skriver faktatexter 
 • redovisar ditt arbete inför en grupp
 • kunskapsprov

 

Vad ska du kunna efter arbetsområdet? Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3

Matriser

NO Sv Bi
Kroppen åk 3

Att du kan namnge några kroppsdelar
Du behöver utveckla din förmåga att namnge några av människans kroppsdelar
Du kan med hjälp namnge några av människans kroppsdelar.
Du kan namnge några av människans kroppsdelar.
Du kan namnge alla kroppsdelar.
Att du kan delta i diskussioner om människans hälsa
Du behöver utveckla din förmåga att lyssna och delta i diskussioner om hur olika faktorer påverkar människans hälsa.
Du har lyssnat till diskussioner om hur olika faktorer påverkar människans hälsa.
Du är aktiv i diskussioner om hur olika faktorer påverkar människans hälsa.
Du kan dokumentera ditt arbete
Du behöver utveckla ditt sätt att dokumentera ditt arbete skriftligt och muntligt
Du klarar på ett enkelt sätt att dokumentera ditt arbete med olika uttrycksformer och kan använda sig av det i diskussioner och samtal om människokroppen
Du kan dokumentera ditt arbete med olika uttrycksformer och delta i diskussioner och samtal om människokroppen