Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 ht period 1

Skapad 2019-09-11 19:07 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med grammatik (fokus på meningsbyggnad och skiljetecken), gemensam läsning av SVJ, eget skrivande samt egen läsning.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om

Grammatik/språklära:
- alfabetisk ordning.
- vokalernas betydelse för hur ord stavas (väg-vägg, mata-matta etc).
- vad en fullständig mening är.
- hur du använder olika skiljetecken (punkt, utropstecken, frågetecken och kommatecken).
- hur du skriver dialog (talstreck, kommatecken och kolon). 

Projekt SVJ:
- hur du skriver sammanfattningar. 
- hur språket kan användas för att skriva mer levande (beskrivningar, ordlekar etc).
- att samtala om böckers innehåll. 
- se filmen och jämföra den med boken. 

Skriva berättelser:
- hur en berättelse är uppbygd.
- hur du kan använda språket (adjektiv) för att skriva mer målande. 

Språkliga mål

 Vi kommer arbeta det som är typiskt för de olika texttyper vi kommer att möta. 

Undervisning
Vi kommer läsa SVJ som högläsningsbok och du kommer att få arbeta med språket utifrån det som händer i berättelsen. 
Genomgångar med fokus på språklära och grammatik - alfabetisk ordning, vokaler, skiljetecken och dialoger.
Du kommer att få skriva olika typer av texter - sammanfattning, berättande text, återberättande text. 
Vi kommer ha ett läsprojekt som innefattar egen läsning av skönlitterära böcker samt skriftliga reflektioner utifrån det lästa. 

 

Bedömning

Deltagande i samtal kring högläsningsboken.
Texter du skriver - följa skrivregler, regler för textformen. 
Skriftligt prov i grammatik - skrivregler. 

I arbetsområdet bedöms din förmåga att...
- använda skrivregler som arbetat med. 
- skriva berättelser. 
- delta i boksamtal och kommentera/reflektera kring det du läst/hört/sett.

Uppgifter

 • U: SV - Berättande text

 • U: SV - Berättande text

 • U: Stavningscheck 60 ord

 • P: SV - Grammatik - Språklära

 • U: SV - Berättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Bedömning skriftlig förmåga - Berättande text

Behöver förbättras
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tydligt innehåll
du skriver så att läsaren förstår
Tydlig struktur
inledning – handling – avslut
Skrivregler
punkt och stor bokstav, stavning, stycken, talstreck, frågetecken, tempus m.m.
Gestaltande skrivning
du skriver så att den som läser får bilder i huvudet och vet vad personerna känner/tänker, du använder sambandsord, adverb och prepositioner
Varierade ord/meningar:
du använder synonymer, varvar långa/korta meningar, inleder meningar på olika sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: