👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP SO Åk. 2

Skapad 2019-09-12 08:57 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
SO åk.2 Historia Religion Geografi Samhällskunskap

Innehåll

Syftet med undervisningen

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till digitalisering, globalisering, hållbar samhällsutveckling och interkulturella relationer. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Det här ska du lära dig.

- Hur möten organiseras och genomförs

- Värdegrund 

- Vi bor i Sverige

- Kartkunskap 

- Religioner och tro

- Förr i tiden

- Pengars värde 

- Om FN och Barnkonventionen 

- Källkritik 

- Viktiga händelser, personer och platser 

 

Så här kommer vi att arbeta.

- Titta på Lilla Aktuellt och diskutera innehållet 

- Delta i klassråd 

- Vara ute i närmiljön

- Se på faktafilmer och svara på frågor om innehållet

- Titta på kartor

- Läsa skönlitteratur som berättar om hur det var att vara barn för ungefär 100 år sedan

- Sjunga några traditionella barnvisor

- Intervjua någon vuxen om hur det var att vara barn förr 

- Använda oss av surfplattan för att söka fakta och samtala om källkritik 

- Ha Grej of the day varje vecka

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

- Att du aktivt deltar på lektionerna i relation till lektionsinnehållet

- Att du deltar i gruppdiskussioner och samtalar om lektionsinnehållet

- Att du skriftligt och muntligt återberättar och reflekterar över lektionsinnehållet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3