Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brandövning hösten 2019

Skapad 2019-09-12 09:39 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Brandövning
Förskola
Vi pratar med barnen om vad som är viktigt att tänka på vid brand. Vi leker brandövning.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

V 34-V 38

Vi vill tillsammans med barnen förbereda oss inför brandövningen v.38

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

En brandövning kan upplevas som skrämmande samt skapa oro och mycket nya tankar hos barnen.

Vi vill förbereda barnen på hur en brandövning går till så att det blir mindre skrämmande för dem. Vi vill också informera barnen om vad man behöver tänka på vid en brand. 

Vi kommer även prata om Brandövningen efter att den ägt rum för att kunna föra diskussioner om deras upplevelser och eventuella rädslor.

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Vi startar temat med att berätta sagan om när det brinner hos Petter och hans fyra getter. 

Därefter har vi vid upprepade tillfällen genomgång om hur vi gör och vart vi samlas om det börjar brinna på Bullerbyn.

Vart ringer vi om det börjar brinna och vad händer då.

Vi talar om vikten av att inte gömma sig och av att svara när fröken ropar.

Vi leker brand med vår brandstation.

Vi ändrar en av våra lekmiljöer till ett ”brandrum” med brandstation och brandbil.

Vi projicerar en utryckning inifrån en brandbil på väggen framför Bullerbyns brandbil så att barnen får känslan av att det är de som kör på vägen.

Vi ser på ett program via Digital pedagogik med Evas Superkoll som handlar om eld och vad som händer på brandstationen när det kommer ett larm.

Vi leker utrymning

Bäckefors räddningstjänst kommer och hälsar på oss med en brandbil

 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare)

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: