👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och Gustav III

Skapad 2019-09-12 10:41 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Frihetstiden
Grundskola 6 Historia
1700 -t och frihetstiden är en omvälvande period i Sveriges och världens. Under perioden kommer Sverige att få uppleva yttrande frihet och slippa kungligt envälde. Ute i världen bildas USA, industrialismen förändrar världen för gott och i Frankrike raseras ett gammal samhälle.

Innehåll

1718 stupar Karl Xll och stormaktstiden är nu definitivt slut men också perioden med kungligt envälde, i alla fall tillfälligt.  Sverige är fattigt och kört i botten. Folket vill ha en förändring vilket man också kommer att få.  Under ca 50 år förflyttas makten från kungen till riksdagen och rådet, levnadsstandarden förbättras och befolkningen ökar, kulturlivet utvecklas, industrier växer sakta fram och en några vetenskapsmän kommer med nya idéer och uppfinningar som förbättrar tillvaron på olika sätt.

 

Utanför i världen bildas USA, i Storbritannien börjar den industriella revolutionen och i Frankrike förändrar den franska revolutionen landet och senare Europa för gott. När 1700-t är slut är Sverige och omvärlden förändrad.

 

Detta bör du kunna när kursen är över: 

·       Något om hur människor i Sverige levde under den här tiden. 

·       Veta varför perioden kallas Frihetstiden

·       Hur Sverige styrdes under denna period 

·       Vem Gustav III var. Hur han tar makten, vad som förändras då och varför han blir mördad.  

·       Känna till något om det kulturarv han lämnat sig. 

·       Känna till något de vetenskapsmän och uppfinnare som nämns i boken på s,178-179 . (Är ej med på provet)

·       Vad upplysningen var och hur dess idéer påverkade Gustav lll. (Se anteckningar från lektion samt länk från so-rummet)

·       Ha kännedom om vad som sker samtidigt ute i världen, tex den industriella, amerikanska och franska revolutionen (Är ej med på provet) 

Följande Begrepp: envälde, frihetstiden, statskupp, upplysning, upplyst kung.

Material: Historieboken 170-177,182-187 anteckningar från lektion, arbetsuppgifter, länkar från SO-rummet.

https://www.so-rummet.se/extra-fakta-artiklar/nagra-av-upplysningens-ideer

Arbetssätt: Genomgångar, filmer, grupparbeten

Examination: Löpande under lektionsarbetet, läxförhör, Skriftligt prov onsdag 25/9