👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholmsmodellen

Skapad 2019-09-12 13:04 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Bornholmsmodellen
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska
Inom detta område arbetar vi oss framåt från rim och ramsor, till bokstavsljud samt ljud i ord.

Innehåll

Vi arbetar kontinuerligt med Bornholmsmodellen under läsåret. Vi genomför en kartläggning på eleverna under höstterminen för att kunna avgöra var eleverna ligger i sin kunskapsutveckling och planering.

Här kommer vår veckoplanering för Bornholmsmodellen. Om vi märker att elever har svårt stannar vi självklart upp och arbetar mer med det momentet alternativt om kartläggningen visar att vi behöver fokusera på andra områden.

 

Vecka 1-2

Under de första två veckor arbetar vi med rim och ramsor såväl muntligt som med bildstöd.

 

Vecka 3

Vi lyssnar på de ljud vi hör samt arbetar med dem. Vi pratar om olika typer av ljud (obekväma ljud, vackra ljud, inne- och uteljud med mera).

 

Vecka 4-6

Vi går igenom skillnaden på ord och mening. Eleverna får arbeta med ordkort som de skall sammanfoga till meningar. För att våra elever ska kunna göra detta kommer det var ett ord på ena sidan och en bild av ordet på andra sidan. Sedan för de dem tillsammans till en mening. Exempel - Ankan älskar glass.

 

Vecka 7-10

Under dessa veckor kommer vi påbörja arbetet med språkljuden. Vi kommer arbeta med detta moment på flera olika sätt, bland annat att lista ut första fonemet i sitt namn, para ihop bildkort utifrån begynnelseljud etcetera. Andra sätt är att arbeta med olika ord som har samma slutljud.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
    Gr lgr11  -
  • Rim, ramsor och andra ordlekar.
    Gr lgr11  -