👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris

Skapad 2019-09-12 13:14 i Nyvångskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Musik
Här är bedömningskriterierna för musikundervisningen.

Innehåll

 

E

C

A

Delta i gemensam sång

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.

Spela och ackompanjera

Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.

Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.

Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.

Timing

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.

Skapa musik

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

Resonera om Musicerande

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.

Upplevelser och påverkan av musik

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Musikaliska karaktärsdrag

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerheturskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Musikaliska instrument

Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

 

Bluesprojektet

 

Julsånger

 

Musik från olika genrer och kulturer

 

Garageband