👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Ellära Elmotor

Skapad 2019-09-12 13:37 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Planering för området Ellära & Magnetism

Innehåll

Planering teknik åk 8  Ellära, magnetism och elmotorn

Vecka

Lektion

34

Uppstart Lpp, lektionsanteckningar

Magneter

35

 

Elektromagneter Demo

36

 

Elmotor

37

 

Generatorn

38

 

Bygga elmotor

39

 

Bygga elmotor

40

Bygga elmotor

 

41

Repetera

 

42

Prov på häftet om magnetism och elmotorn

 

43

 

 bygga färdigt alt börja på rapport om sin elmotor.

44

Höstlov

45

 

Rapport

46

 

Rapport

47

 

Rest

48

 

Allt tillbaka

49

 

Betyg

50

 

 

51

 

 

 

Teknik årskurs 8

Lektionsanteckningar Ellära, magnetism och elmotor  

 

 

 

Magneter

 

Magneter har en nordände och en sydände.

Två lika magnetändar stöter bort varandra, repellerar.

Två olika magnetändar dras till varandra, attraherar.

 

 

 

Magnetisering

 

Man kan göra föremål av stål och järn magnetiska tillfälligt. Då drar man med en magnet flera gånger åt samma håll på föremålet som ska magnetiseras. Tänk nålarna i syslöjden som man fångar upp med magneter.

I ett järnföremål kan man tänka sig att varje atom har en liten syd- och nordände. När man sedan drar med magneten åt samma håll så ställer sig alla atomer i samma riktning vilket gör att föremålet får magnetiska egenskaper. Detta kallas för influens.

 

 

Magnetfält

 

Runt alla magneter finns ett magnetfält. Magnetfältet har fältlinjer. Man kan se fältlinjerna om man strör järnfilsspån runt en magnet. Jorden har även ett magnetfält runt sig. Det är därför vi kan se norrsken och orientera oss med hjälp av en kompass.

 

Vi har en geografisk och en magnetisk nord- och sydpol. De sitter inte helt på samma ställe. Man pratar om att kompassen har en missvisning.

 

 

 

Magnetfält kring en ledare

 

När en ström flyter genom en ledare som kan vara till exempel en sladd kommer att magnetfält uppstå kring ledaren.  För att visa strömriktning och magnetfältets riktning kring en ledare finns en minnesregel som kallas högerhandsregeln. 

 

 

 

Spolar

 

En spole är oftast koppartråd som är lindad många varv. Då det går en ström genom en spole uppstår ett magnetfält både inne och omkring spolen. Spolar används bland annat i tranformatorer och elektromagneter.

 

 

Elektromagneter

 

Man kan få extra starka magneter med hjälp av ström. Vi har ju tidigare lärt oss att ström och magnetism hänger ihop. Elektromagneter används till att bland annat att lyfta tungt järnskrot. Små elektromagneter kan finnas i ringklockor.

Elektromagneter är uppbyggda med en stor spole med en järnkärna i. Spolen måste sedan vara kopplad till elektrisk ström. Ju större spole och ju mer ström gör att magneten blir starkare.

 

 

Elektriska motorer

 

En elmotor består av en magnet och en spole. När ström tillförs uppstår ett magnetfällt runt spolen som gör att den börjar röra sig fram och tillbaka eftersom nord- och sydändar repellerar varandra. Då börjar motorn drivas. Elmotorer används i köksapparater, leksaker och borrmaskiner.

 

 

 

 

 

 

Generator

 

Generatorer omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi med hjälp av en magnet som rör sig i en spole. Gamla cykellysen är ett exempel på en generator. Generatorer används också i kraftverk för att få ut elektrisk energi.

 

 

Induktion

 

Induktion är när ett magnetfält rör sig i förhållande till elektroner som finns i en spole. När elektronerna då rör på sig uppstår en liten ström. Induktion kan också uppstå när en ledare rör sig i ett magnetfält.

 

Likström

 

När Strömmen (elektroner) går åt samma håll.

 

Växelström

 

När strömmen (elektronerna) ändrar riktning.

 

 Begreppslista teknik Ellära och Magnetism

 

Attrahera

 

Repellera

 

Sydände

 

Nordände

 

Magnetisering

 

Influens


Magnetfält

 

Fältlinjer

 

Generator

 

Induktion

 

Likström

 

Växelström

 

Ledare

 

Spole

 

Tumregeln

 

Elektromagnet

 

Elektrisk motor

 

Rotor

 

Kommutator

 

Stator

 

Elektrisk energi

 

Rörelseenergi

 

Uppgifter

  • Vecka 42 Teknikprov

  • V 42 Teknikprov