👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text - vad är det?

Skapad 2019-09-12 13:48 i Resursenhet Pil Uppsala
Bedömarträning inför äp 6 sv/ sva. Skolverkets material.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med instruerande texter. Vad är det? När används det? Vi kommer lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av och vilken verbform man brukar använda. Arbetsområdet kommer att avslutas med en enskild skrivuppgift där du ska skriva instruktioner till en lek eller ett spel.

Innehåll

Beskrivning

Vi arbetar gemensamt med instruerande texter enligt cirkelmodellen, från det gemensamma arbetet till det enskilda.

 

Konkreta mål

- Du ska kunna skriva en instruerande text med fungerande struktur.

 

Bärande begrepp

rubrik, imperativ, material, ingredienser,

Så här visar du dina kunskaper:

Gör det här: Skriv en instruktion till ett spel eller en lek. Förklara steg för steg hur man leker leken eller spelar spelet. Beskriv vilka regler som finns och vad spelet eller leken går ut på.

 

 • Vilka spel gillar du?
 • Vilka är dina favoritlekar?
 • Välj ett spel eller en lek. Tänk dig att du ska förklara för någon som inte vet hur det går till.

Tänk på att:

 • Dela in texten i stycken. Använd gärna underrubriker.
 • Använd skiljetecken på rätt sätt.
 • Läs igenom din text innan du lämnar in den. 

(Uppgiften finns på Skolverkets hemsida - Bedömarträning svenska och svenska som andraspråk inför äp årskurs 6 2013.)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris för instruerande text

F
E
C
A
KOPPLING TILL UPPGIFTEN
eleven följer instruktionen texten fungerar i huvudsak som en instruktion
eleven följer instruktionen texten fungerar relativt väl som en instruktion
eleven följer instruktionen texten fungerar väl som en instruktion
INNEHÅLL
begripligt innehåll de viktigaste leden i spelet eller leken beskrivs
relativt tydligt innehåll de viktigaste leden i spelet eller leken beskrivs med hjälp av detaljer
tydligt innehåll de viktigaste leden beskrivs med detaljer och förklarande innehåll
STRUKTUR
i huvudsak fungerande struktur spelets/lekens gång går att följa, t.ex. genom punktform
relativt väl fungerande struktur spelets/lekens gång är relativt tydlig
väl fungerande struktur alla led följer logiskt på varandra
SPRÅK
viss språklig variation grundläggande regler för ... språkriktighet används med viss säkerhet
förhållandevis god språklig variation grundläggande regler för ... språkriktighet används med relativt god säkerhet
god språklig variation grundläggande regler för ... språkriktighet används med god säkerhet
SKRIVREGLER
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med viss säkerhet
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med relativt god säkerhet
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet
HELHETSBEDÖMNING
Eleven har skrivit en text som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisens krav för innehåll och struktur, språk samt skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Eleven har skrivit en text som är relativt väl kopplad till uppgiften och relativt väl följer matrisens krav för innehåll och struktur, språk samt skrivregler.
Eleven har skrivit en text som är väl kopplad till uppgiften och väl följer matrisens krav för innehåll och struktur, språk samt skrivregler.