👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nivå 1: Universums skapelse

Skapad 2019-09-12 13:49 i Gemensamt i Sandviken Sandviken
Detta är en planering i kursen Religionskunskap 1 (RELREL1) med tre övergripande arbetsmoment (kallade nivåer) där eleverna övar på att utveckla de kunskaper samt förmågor som tillhör kursen. Två tentamen ligger till grund för bedömningstillfällen.
Gymnasieskola Religionskunskap
Nivå 1 kommer att lära dig om sekulära livsåskådningar och kristna trosuppfattningar. Du kommer att fördjupa dig om resonemang om universums skapelse, gudsbilder och människosyn.

Innehåll

Nivå 1 kommer att lära dig om sekulära livsåskådningar och kristna trosuppfattningar. Du kommer att fördjupa dig om resonemang om universums skapelse, gudsbilder och människosyn.
 
Du kommer att läsa kapitlen "Religion och vetenskap", "Sekulära livsåskådningar" och "Kristendom" på NEs läromedel.
 
Du kommer att visa det du lärt dig genom att göra en resonemangskedja som stegvis förklarar sambandet mellan resonemang om universums skapelse, gudsbilder och människosyn. Din resonemangskedja presenterar du enskilt vid ett muntligt seminarium, men du kan förbereda dig tillsammans med andra elever.
 

 

Läs mer här: https://www.feke.online/religionskunskap-1/nivå-1 

Uppgifter

 • Nivå 1: Resonemangskedja

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
  Rel  -
 • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
  Rel  -
 • Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
  Rel  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument.
  Rel  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  E

Matriser

Rel
Nivå 1: Universums skapelse

Nivå 1
Otillräckligt
Nivå 2
Godtagbart
Aspekt 1
Beskriva en religiös, vetenskaplig eller sekulär trosuppfattning och dess resonemang genom att göra en resonemangskedja med fakta och konsekvenser.
Jag kan inte beskriva religiösa, vetenskapliga eller sekulära trosuppfattningar genom en resonemangskedja. Eleven kan även ha en felaktig eller för enkel förklaring av resonemangen.
Jag kan beskriva religiösa, vetenskapliga och sekulära trosuppfattningar genom en resonemangskedja. Jag förklarar resonemangen i flera led med passande exempel. Jag utgår från källor som stöd när jag motiverar och förklarar.
Ny aspekt
Förklara hur trosuppfattningen tolkar universum, gud och människan genom att läsa om begrepp, namn, teorier.
Jag kan inte förklara hur trosuppfattningen tolkar universum, gud och människan. Eleven saknar källor. Läser inte kapitel på NE.
Jag kan förklara flera viktiga begrepp, namn, teorier och olika tolkningar inom religiösa, vetenskapliga eller sekulära resonemang.
Ny aspekt
Motivera hur trosuppfattningen förhåller sig till de fyra förhållningssätten.
Jag kan inte motivera vilket av de fyra förhållningssätten trosuppfattningen och kan inte förklara varför.
Jag kan motivera och förklara utifrån tydliga exempel vilket av de fyra förhållningssätt trosuppfattningen är. Min motivering är innehåller flera detaljer och kan även beskriva likheter och olikheter med andra förhållningssätt.