Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartongmatchen

Skapad 2019-09-12 14:15 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Förskola
Vi har arbetat med hållbar utveckling i över 1 år och nu tar vi chansen att fördjupa oss ännu mer i återvinning genom projektet kartongmatchen. I samarbete med hemmet kopplar vi samman barnens lärande från förra året till att bli ännu mer fördjupat.

Innehåll

Syfte: Att barnen ska få ett djupare lärande kring hållbar utveckling, att barnen tillsammans med förskolan och hemmet får chans att påverka vårt klimat och att kunskap kring vad återvinning är och hur stor betydelse återvinning har för vårat samhälle

 

Metod: Vi plockar upp materialet tillsammans med barnen. Vi påbörjar arbetet i de steg som presenteras på hemsidan.

Vi ska börja med att gå igenom introduktionssteget tillsammans under några samlingar. Information till vårdnadshavare vad det handlar om så vi har hemmen med oss i kampen mot resursslöseri

Match 1 pågår fram till den 4/10 och när samtliga barn lämnat in så återkopplar vi det genom reflektion med samtliga barn. Sen följer vi det nästkommande stegen från hemsidan.

https://kartongmatchen.se/

Mål: Samma som Syfte, men det ska även vara roligt för barnen i alla moment.

 

Dokumentation: efter våra reflekterande samtal dokumenterar vi tillsammans med barnen och vi kommer återgå till alla dokumentationer på månads basis och se vad barnen kommer ihåg från våra tillfällen då vi arbetat. Genom reflektion stärker vi lärandet.

  

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: