👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2019-09-12 15:00 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Teknik för åk 1
Grundskola 1 – 3 Matematik Teknik
Vad är teknik? Vi diskuterar, experimenterar och bygger.

Innehåll

Mål

Att använda enkla teknikområdes begrepp genom undersökning, resonemang och dokumentatiion.

Så här arbetar vi för att nå målen

Vi experimenterar och laborerar med olika material. Vi pratar, rita och skriver om våra olika experiment.

Så här visar vi att vi nått målen

Att du är aktiv och visar intresse under teknikpassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6