👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande texter

Skapad 2019-09-12 15:09 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Berättande text
Grundskola 1 – 3 Matematik Svenska Svenska som andraspråk
Välkommen in i sagornas och berättelsernas värld. I det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om hur berättande texter är uppbyggda. Vi kommer att läsa berättande texter och återberätta dem. Du kommer också på olika sätt att öva på att skriva berättande texter som dina klasskamrater kommer att få ta del av.

Innehåll

       

      Vad ska du lära dig? 

 • Skriva en berättande text med inledning, händelseförlopp med problem, lösning och avslutning.
 • Följa en röd tråd när du skriver berättelser.
 • Beskriva personer som är med i texten.
 • Skriva dialoger i dina texter.
 • Bearbeta din text utifrån respons från lärare och kamrater.
 • Skriva för hand och på dator.
 • Stava vanligt förekommande ord.

     Hur ska vi arbeta? 

 • Du kommer att få jobba både själv, i par och i grupp.
 • Du kommer att delta i genomgångar.
 • Du kommer att få rita passande bilder till en text.
 • Du kommer att få träna på att beskriva personer.
 • Du kommer att få träna på att skriva dialoger.
 • Du kommer att få träna på att återberätta sagor.
 • Du kommer att få träna på att bearbeta din texter.
 • Du kommer att läsa berättande texter.

       Hur ska du visa vad du lärt dig? 

 • Du bearbetar din text utifrån respons från lärare och kamrater.
 • Du visar att du kan skriva en berättelse med tydlig början, handling/problem och slut. Du kan följa en röd tråd när du skriver berättelser.

 • Du stavar vanligt förekommande ord.
 • Du kan använda stor bokstav och punkt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3

Matriser

Sv Ma SvA
Berättande texter

Berättande texter

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Stavning
Jag kan på egen hand stava till korta och vardagsnära ord såsom bil, sol etc.
Jag kan på egen hand stava till vanligt förekommande ord.
Jag kan på egen hand stava till de flesta ord som jag använder.
Inledning, handling och avslutning
Jag kan med stöd av ord och bilder skriva en berättelse som innehåller en inledning, handling och avslutning så att berättelsen håller en röd tråd.
Jag kan på egen hand skriva en berättelse som innehåller en inledning, handling och avslutning så att berättelsen håller en röd tråd.
Jag kan på egen hand skriva en berättelse som innehåller en tydlig och beskrivande inledning, handling och avslutning som gör att berättelsen får en tydlig röd tråd och är lätt att följa.
Skiljetecken
Jag kan på egen hand använda mig av stor bokstav och punkt på ett bra sätt när jag skriver.
Jag kan använda de vanligaste skiljetecknen när jag skriver på ett bra sätt, såsom punkt, stor bokstav, frågetecken och utropstecken.
Jag kan använda flera olika skiljetecken, såsom punkt, stor bokstav, frågetecken, utropstecken, kommatecken och talstreck och varierar dessa i mina texter på ett bra sätt.
Bilder
Jag kan på egen hand måla någon tillhörande bild till min berättelse.
Jag kan måla flera tillhörande bilder som förstärker min berättelse.
Jag kan måla flera tillhörande bilder som förstärker min berättelse samt jag kan även använda digitala verktyg för att klippa in bilder som förstärker berättelsen.