Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska kulan Svenska åk 1

Skapad 2019-09-12 15:55 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Den magiska kulan
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Tänk vad fantastiskt det är med bokstäver! Med hjälp av olika bokstäver kan du bygga både ord och meningar. Då kan du skriva precis vad du vill till vem du vill. Du kommer att kunna läsa de olika texterna i Magiska kulan och i många andra böcker.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med

Vi kommer att arbeta i arbetsboken Den magiska kulan. Där får vi spåra bokstäver, arbeta med muntliga övningar, rimma, ljuda, leta ord och mycket mer!

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

 • arbeta med bokstäver - forma varje bokstav och träna på ljudet.
 • arbeta enskilt i arbetsboken "Den magiska kulan".
 • diskutera ord, meningar och andra delar av språkets uppbyggnad i grupp och göra praktiska övningar/lekar där vi tränar på detta.
 • träna på att läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • träna på att skriva ord.
 • träna på att skriva enkla meningar.
 • träna på att skriva texter, både skönlitterära och faktatexter.
 • läsa i "Den magiska kulans" läsebok.
 • läsa enskilt olika böcker stundvis under skolveckan.
 • jobba med läsförståelsestrategier med bonusboken till "Den magiska kulan".
 • lyssna på högläsning av sagor och berättelser i grupp samt samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.

 

Vad ska du lära dig?

Läsa

Du kommer att få lära dig att:

 • känna igen alla bokstavsformer.
 • koppla rätt bokstavsljud (fonem) till rätt bokstavstecken (grafem).
 • höra hur många ljud ett ord består av.
 • identifiera första och sista ljudet i ord.
 • ljuda samman språkljud- syntes.
 • dela upp ord i språkljud -analys.
 • läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • läsa enkla nya små ord.
 • läsa ord med enkla konsonantförbindelse

 

Skriva

Du kommer att få lära dig att:

 • skriva alla bokstäver rätt.
 • göra mellanrum mellan ord när du skriver.
 • använda dig av stora och små bokstäver.
 • skriva ljudbaserad skrivning av enstaviga ord.
 • skriva ljudbaserad skrivning av två- och ibland flerstaviga ord.
 • skriva enkla meningar stor bokstav och punkt.
 • skriva enkla frågor med stor bokstav och frågetecken.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Du kommer att bli bedömd utifrån kunskapskraven.
 • Du visar vad du lärt dig genom att arbeta i boken, redovisa din läsläxa och delta i diskussionerna samt deltar i bedömningsstödet. 

Uppgifter

 • Läs- och skrivläxa till v. 19

 • Sista läsläxan! kapitel kapitel 25 samt Olles bokstavssång.

 • Läs ock skrivläxa till vecka 19

 • Läs- och skrivläxa till v.18

 • Läsläxa kapitel 24

 • Läs och skrivläxa till vecka 18

 • Läs och skrivläxa till vecka 17

 • Läs- och skrivläxa till v. 17

 • Läs- och skrivläxa till v. 14

 • Läsläxa kapitel 22, Speglingar

 • Läs och skrivläxa till vecka 13

 • Läs- och skrivläxa till v. 13

 • Läsläxa kapitel 21

 • Läs- och skrivläxa till v. 12

 • Läsläxa kapitel 20

 • Läs och skrivläxa till vecka 12

 • Läs och skrivläxa till vecka 11

 • Läs- och skrivläxa till v. 11

 • Läs- och skrivläxa till v. 10

 • Läsläxa till v.10 kapitel 18

 • Läs och skrivläxa till vecka 10

 • Läsläxa till v.8 Kapitel 17

 • Läs och skrivläxa till vecka 8

 • Läs- och skrivläxa till v. 7

 • Läsläxa till v.7 kapitel 16

 • Läs och skrivläxa till vecka 7

 • Läs- och skrivläxa till v.6

 • Läsläxa kapitel 15

 • Läs och skrivläxa till vecka 5

 • Läs- och skrivläxa till v. 5

 • Läsläxa v.4! Redovisas på tisdagen för både grupp A och B

 • Läs- och skrivläxa till v. 4

 • Läsläxa v.3! redovisas måndag v.4 för både grupp A och B

 • Läsläxa v.50 (sista läxan för denna tremin)

 • Läs och skrivläxa till vecka 50

 • Läs- och skrivläxa till v.49

 • Läsläxa till v.49

 • Läs och skrivläxa till vecka 49

 • Läs- och skrivläxa till v. 48

 • Läs och skrivläxa till vecka 48

 • Läsläxa till v.47

 • Läs- och skrivläxa till v. 47

 • Läsläxa

 • Läs och skrivläxa till vecka 46

 • Läs- och skrivläxa v. 46

 • Läs- och skrivläxa till v. 45

 • Läs och skrivläxa till vecka 45

 • Läsläxa till v.45

 • Läs och skrivläxa till vecka 43

 • Läs- och skrivläxa till v.45

 • Läsläxa v.42-v.43

 • Läs- och skrivläxa till v.43

 • Läs- och skrivläxa till v. 42

 • Ny läsläxa v.41-42

 • Läs och skrivläxa till vecka 42

 • Läsläxa till v.41

 • Läs- och skrivläxa till v. 41

 • Läs- och skrivläxa till v. 42

 • Läs och skrivläxa till vecka 41

 • Läs och skrivläxa till vecka 40

 • Läs och skrivläxa till v. 40

Matriser

Sv SvA
Svenska – tala/lyssna åk 1

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
 • Sv
Du kan i en grupp, med stöd av en vuxen, berätta om en händelse.
Du kan i en grupp berätta om en händelse.
 • Sv  1-3
Du kan oftast följa en enkel muntlig instruktion.
Du kan oftast följa och ge enkla muntliga instruktioner.

Sv SvA
Svenska – läsa åk 1

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
 • Sv   1
Du vet vad de flesta av alfabetets bokstäver heter och hur de låter.
Du vet vad alfabetets bokstäver heter och hur de låter.
 • Sv   1
Du kan läsa en enkel mening.
Du kan läsa svårare och längre meningar.
Du förstår i huvudsak vid tyst läsning innehållet i enklare texter med bildstöd.
Du förstår i huvudsak vid tyst läsning innehållet i mer omfattande texter med färre bilder och mer text.
Du kan visa förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Du kan visa förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge flera delar av det lästa.
Du kan visa förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra med någon egen erfarenhet.
Du kan visa förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra med egna erfarenheter.

Sv SvA
Svenska – skriva åk 1

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du har skrivriktningen klart för dig.
Du prövar att uttrycka dig och använder stora och/eller små bokstäver.
Du uttrycker dig ofta genom att skriva och använder nästan alltid stora och små bokstäver på rätt sätt.
Du skriver ljudenligt.
Du skriver ljudenligt samt stavar några ljudstridiga ord.
Du har mellanrum mellan de flesta ord.
Du har mellanrum mellan alla ord.
Du formar de flesta bokstäverna på rätt sätt och börjar uppifrån och ned.
Du formar alla bokstäverna på rätt sätt och börjar uppifrån och ned.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: