Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 ht19

Skapad 2019-09-12 16:56 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 2 Matematik
Vi arbetar praktiskt och teoretiskt för att träna matematik. Under höstterminen kommer du att få arbeta med bråk, addition och subtraktion i talområdet 0-100, ordningstal, geometriska objekt (t.ex klot, rätblock, kub), linje, sträcka och punkt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:

* förstå och använda talen i talområdet 0-100.

* förstå och kunna använda räknesätten addition och subtraktion.

* förstå och använda ordningstal.

* dela upp helheter och namnge delarna som enkla bråk (1/2 halv, 1/3 en tredjedel, 1/4 en fjärdedel).

* använda matematiska begrepp.

* förstå och använda geometriska objekt (klot, kub, rätblock, cylinder, kon, linje, sträcka och punkt)

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

* förstå och använda talen i talområdet 0-100.

* förstå och kunna använda räknesätten addition och subtraktion.

* förstå och använda ordningstal.

* dela upp helheter och namnge delarna som enkla bråk ((1/2 halv, 1/3 en tredjedel, 1/4 en fjärdedel)

* använda matematiska begrepp.

* förstå och använda de geometriska objekten ((klot, kub, rätblock, cylinder, kon, linje, sträcka och punkt)

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer träna på detta genom att:

* använda Prima matematik

* arbeta praktiskt.

* spela spel.

* iPad

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: