Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4-5

Skapad 2019-09-12 20:41 i Lorensberga 4-6 Ludvika
En beskrivning av hur vi arbetar med Engelska i årskurs 5
Grundskola 5 Engelska

Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Vi möter engelska överallt i vårt samhälle och behovet blir allt större att kunna kommunicera och förstå varandra på ett globalt plan.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden såsom politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför även våra möjligheter att vara en del i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Mål ur Lgr 11:

Målet med undervisningen i engelska är bland annat att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

Undervisningens innehåll:

Vi kommer arbeta med det digitala läromedlet i engelska från Gleerups och First step various exercises men även utifrån andra källor .

Under terminen skall du, bland annat, arbeta med följande:

 • Läsa och bearbeta olika typer av texter på engelska.
 • Lyssna på talad engelska genom olika texter och hörövningar.
 • Skriva egna texter på engelska.
 • Samtala på engelska i olika forum. 
 • Titta på engelska TV-program/filmer.
 • Prata om och träna på grundläggande engelsk grammatik.

Vi kommer att bedöma:

 • Hur du förstår både talad och skriven engelska.
 • Hur säkert du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
 • Hur du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
 • Hur du utvecklar dina kunskaper bl. a. genom att bearbeta dina texter och framställningar.
 • Hur aktivt du visar dina kunskaper genom samtal och diskussioner i klassrummet.

Visa lärande:

Lärandet visar du fortlöpande genom att aktivt delta under lektionerna och visa dina kunskaper på olika sätt, både muntligt och skriftligt. Detta kan du exempelvis göra genom att återberätta, skriva texter, samtala med andra på engelska, visa att du förstår och kan följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska - målen att nå i år 4 och 5

Insats
Når grundläggande mål
Når målen mer utvecklat
På väg mot vidare mål
Förstå tal
Du kan förstå tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
Du kan förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Du kan redogöra för och kommentera innehållet och agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Du kan använda dig av strategier när du lyssnar och läser för att underlätta din förståelse av innehållet.
Välja & använda material
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier och använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Formulera sig i tal
Du kan formulera dig i muntliga framställningar av olika slag.
Formulera sig i skrift
Du kan formulera dig i skriftliga framställningar av olika slag.
Bearbeta & förbättra
Du kan bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera din kommunikation.
Uttrycka sig muntligt
Du kan uttrycka dig enkelt med ord, fraser och meningar i muntlig interaktion.
Uttrycka sig skriftligt
Du kan uttrycka dig enkelt med ord, fraser och meningar i skriftlig interaktion.
Strategi för interaktion
Du kan välja och använda strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Du kan kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: