Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och ämnen i vår omgivning

Skapad 2019-09-12 21:33 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vilka föremål i klassrummet är gjorda av trä? Flyter ett mynt? Vad fastnar på en magnet? Till vad används elektricitet? I vårt arbetsområde undersöker vi hur olika föremål och material kan sorteras utifrån egenskaper, utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker. Vi reflekterar också vilka material som har använts genom vår historia och vi lär oss hur olika material kan källsorteras.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vilka material finns i vår omgivning och till vad används de?

Vilka egenskaper har olika material?

Vilka material har använts genom vår historia och till vad har de använts?

Hur kan olika föremål källsorteras?

Vilka föremål sjunker och vilka sjunker?

Vilka föremål fastnar på en magnet?

Vilka material leder elektricitet?

 

Hur gör vi/Undervisning?

Du kommer att få:

undersöka olika material och föremål samt resonera kring dess användningsområden

titta på filmer som handlar om material och ämnen i vår omgivning

planera, genomföra och dokumentera undersökningar/experiment utifrån begreppen fråga, hypotes, resultat och slutsats

följa upp dina undersökningar/experiment genom att göra jämförelser mellan dina och andras resultat

 

Hur ser vi att du har lärt dig/Bedömning?

Du dokumenterar ditt arbete genom att skriva, rita och fotografera. Du deltar aktivt i olika diskussioner och undersökningar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: