👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GOTW - Grej Of The Week

Skapad 2019-09-12 21:55 i Skyttorps skola Uppsala
I ett ämnesövergripande arbetssätt arbetar vi med allmänbildning under mikrolektioner. De kallas för "Grej Of The Day" eller GOTD.
Grundskola 5 Bild SO (år 1-3) Engelska NO (år 1-3) Matematik Musik Teknik Svenska
Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Med ämnesövergripande undervisning i form av mikrolektioner, kallade Grej Of The Week blir du allmänbildad och lär dig lite om mycket. Vi tränar på att lyssna, plocka ut viktig fakta/stödord och att återberätta informationen hemma.

Innehåll

Syfte

Syftet med GOTD är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.” – LGR11

Från klurig gåta till fakta - kunskap som roar!

Innehåll

Under läsåret ska vi ta del av mikrolektioner inom flera av skolans ämnen. Lektionerna kommer att behandla till exempel historiska personer vilka haft betydelse förr och  nu. Händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och mycket mer.

Mål

Under själva mikrolektionerna arbetar vi främst med dessa förmågor:

 • förmågan att förstå begrepp
 • förmåga att hantera information

 

Målet är att eleverna ska ha goda förutsättningar att utveckla även de övriga förmågorna utifrån den kunskap de får under mikrolektionerna:

 • metakognitiv förmåga (tolka, värdera, ha omdömen om, reflektera eller lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier eller att pröva och ompröva.)
 • förmågan att analysera
 • förmågan att kommunicera

Arbetssätt

 • Inför varje mikrolektion får eleverna en ledtråd som kan hjälpa dem att lista ut kommande GOTW.
 • Läraren berättar, med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne (en ”grej”).
 • Eleverna antecknar i sin skrivbok enligt en mall med stödord och bilder.
 • Eleverna tränar på att återberätta i klassrummet med en kompis/läraren.
 • Eleverna har sen som läxa att återberätta "grejen" hemma som repetition och för att befästa sina kunskaper.
 • Arbetet dokumenteras även på vår GOTW-vägg i klassrummet bestående av en stor karta.

 

Bedömning

Jag bedömer hur du deltar på lektionen, din förmåga att vara delaktig i diskussionen samt eventuellt egen presentation av GOTW. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11