Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good Stuff gold. Engelska åk 4,ht-19 Vikarbyns skola

Skapad 2019-09-12 22:05 i Vikarbyns skola Rättvik
Grundskola 4 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Det engelska språket omger oss i vardagen på många olika sätt. I vilka länder pratar man engelska? Det och mycket mer kommer vi att utforska under läsåret.

Innehåll

Syfte

Syftet är att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket samt till tro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika syften , situationer och mottagare.

Centrala innehåll

 

Konkreta mål

 • kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. Good Stuff textbook och workbook.
 • kunna lyssna och förstå enkla muntliga instruktioner.
 • kunna skriva enkla meningar och texter.
 • kunna bearbeta dina texter, förbättra dem utifrån respons från din lärare och klasskamrater.
 • kunna berätta om välbekanta saker t.ex. om dig själv, din familj och dina intressen på engelska 
 • delta i samtal och föra samtalet framåt genom att ställa följdfrågor

 

 

Arbetssätt och metod

Vi läser och lyssnar på olika texter från vår gemensamma textbok. Till detta finns övningsuppgifter i arbetsboken; grammatikuppgifter, hörövningar, muntliga övningar och skrivuppgifter. Vi har grammatikgenomgångar och talar om språkliga svårigheter. Vi kommer att använda datorerna att träna på ord och fraser genom appen Good Stuff Gold 4.

Du har även tillgång till boken hemma på datorn, där kan du lyssna på texterna och även göra övningar.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Att titta på korta filmer på engelska för att träna på att förstå vad de säger och olika ord.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå talad engelska och din förmåga att kunna ta till dig både skriftliga och muntliga instruktioner - förstå vad du ska göra.

- skriva enkla meningar och texter.

-  bearbeta dina texter, förbättra dem utifrån respons från din lärare och klasskamrater.

- berätta om välbekanta saker t.ex. om dig själv, din familj och dina intressen på engelska.

- delta i samtal och föra samtalet framåt genom att ställa följdfrågor.

Dokumentation

Jag kommer att lyssna på dina samtal. Jag kommer att läsa de arbeten och texter som du gör. 

Uppgifter

 • Läxförhör på I Live on Victoria Road

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna och förstå
Uppfattar korta, tydliga och enkla budskap och meddelanden om talet är tydligt och språket är mycket enkelt.
Förstår huvudinnehållet i det som sägs om talet är tydligt och rör vardagsfrågor.
Förstår, sammanfattar och kommenterar helheten i längre framställningar i tydligt talad engelska.
Förstår, sammanfattar och kommenterar det mesta som sägs, även om det rör obekanta ämnen.
Läsa och förstå
Förstår och kan hitta information i mycket korta och enkla texter.
Förstår olika typer av texter som är skrivna på vardaglig engelska.
Förstår och kommenterar huvudinnehållet i texter.
Förstår, sammanfattar och kommenterar helhet och detaljer i texter av varierande svårighetsgrad.
Muntlig kommunikation
Deltar i enkla samtal. Kan formulera mycket enkla meningar. Använder ibland svenska ord.
Kan berätta om sig själv och närmiljön. Förståeligt uttal. Använder enkelt språk utan svenska ord. Behöver stöd för att samtalet skall fortgå.
Kan prata om obekanta ämnen. Bra uttal. Använder ett varierat språk. Kommenterar och frågar för att hålla igång samtalet.
Fördjupar, utvecklar och nyanserar samtalet. Mycket bra uttal och intonation. Löser språkliga problem på ett effektivt sätt.
Skriftlig kommunikation
Skriver enkla meningar på ett begripligt sätt. Svenska ord förekommer.
Texten är strukturerad så att budskapet blir begripligt. Texten är kortfattad med ett enkelt ordförråd. En del språkliga fel förekommer.
Texten är strukturerad så att budskapet framgår tydligt. Ämnet är utförligt behandlat.
Väl disponerad och anpassad text. Ämnet utförligt behandlat och fördjupat genom tankar och åsikter. Mycket få språkliga fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: