Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsstart

Skapad 2019-09-13 08:08 i Klockarebyns förskola Båstad
Förskola
Denna planering ska användas för att få en tydlig och medveten uppstart på terminen. Vårt syfte är att vara väl förberedda för att skapa en trygghet för alla (barn, vårdnadshavare och pedagoger).

Innehåll

Forskning och teori: 

Förskolan är i många avseende en social och kollektiv miljö. Den ställer enorma krav på både anpassnings- och orienteringsförmåga hos barnet (Bruce&Riddarsporre, 2012:104). Detta ställer stora krav på pedagogernas närvaro/samspels/lyssnande natur och att miljön utformas så att barnen får förutsättningar till att utvecklas och som inte blir en belastning. 

Avdelningens mål:

 • Vårdnadshavare och barn ska känna sig välkomna sedda, hörda och delaktiga. Samt känna att de kan komma med pedagogerna i arbetslaget med synpunkter.

Målkriterier:

 • Att barnen vänder sig till oss vuxna
 • Att barnen tar för sig av materialet som erbjuds på avdelningen.
 • En öppen kommunikation mellan pedagoger-vårdnadshavare, pedagoger-barn, barn-barn

Aktiviteter för att nå målen:

 • Möta både barn och vårdnadshavare vid lämning och hämtning
 • Vara nära och synliga för barnen under hela deras vistelsetid under dagen.
 • Vara tydliga med våra rutiner.
 • Stödja varje enskilt barn i både inne och utomhus aktiviteter i mötet med övriga barn.
 • Delge övriga pedagoger om enskilda barns behov.

Miljö:

 • Material och miljö anpassas och ändras efter barnens behov och intresse
 • Tydligt för barn och pedagoger var material finns.

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målen:

 • Observation
 • Reflektion
 • Barnintervjuer
 • Lärlogg
 • Daglig dialog med vårdnadshavaren.

Ansvariga:

Pedagogerna på förskolan

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: