Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och lässtrategier - Livet i bokstavslandet 2

Skapad 2019-09-13 08:46 i Tärnsjö skola F-6 Heby
Pedagogisk planering utifrån livet i bokstavslandet åk 2
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Planering för läsa och lässtrategier

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Läsa och lässtrategier

På väg att nå målet
Har uppnått målet
Läsa
Du läser texter ur Livet i bokstavslandet med flyt genom att du använder olika lässtrategier.
Läsförståelse
Du använder de fem olika läsförståelsestrategierna när du läsa olika typer av texter: -förutsäga (spågumman) -samanfatta (cowboyen) -utreda oklarheter (detektiven) -ställa frågor (reportern) -se inre bilder (konstnären)
Samtala och redogöra
Du berättar om innehållet i texten muntligt.
Resonera
Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det lästa till egna erfarenheter och åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: