Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Terminsplanering svenska HT 2019 9B

Skapad 2019-09-13 09:11 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Åsö Terminsplanering svenska HT 2019 9B
Grundskola 9 Svenska
Åsö Terminsplanering svenska HT 2019 9B

Innehåll

 

 

 

 

 

34                 Onsdag  08.20-09.40                                                    Fredag 10.10-11.30

 

Placering. Genomgång av namnpinnarna. Kursplan, terminsplanering, läsning.

Läsning av kortare texter.

Antologi 3. Muntlig genomgång och diskussion av texterna. Vi använder namnpinnarna till att fördela ordet demokratiskt.

 

 

 

 

35

 

Läsning av kortare texter.

Antologi 3. Muntlig genomgång och diskussion av texterna. Vi använder namnpinnarna till att fördela ordet demokratiskt.

 

Läsning av kortare texter.

Antologi 3. Muntlig genomgång och diskussion av texterna. Vi använder namnpinnarna till att fördela ordet demokratiskt.

 

 

 

 

36

 

Läsning av kortare texter.

Antologi 3. Muntlig genomgång och diskussion av texterna. Vi använder namnpinnarna till att fördela ordet demokratiskt.

 

Läsning av kortare texter.

Antologi 3. Muntlig genomgång och diskussion av texterna. Vi använder namnpinnarna till att fördela ordet demokratiskt.

 

 

 

 

37

 

Läsning av kortare texter.

Antologi 3. Muntlig genomgång och diskussion av texterna. Vi använder namnpinnarna till att fördela ordet demokratiskt.

 

Avsluta läsning av antologin. Prata om tid och miljö.

Introducera en skrivuppgift, miljö. som liknar de nationella proven. För bedömning av denna text använder jag bedömningsmatris från NP.

Läsa exempeltexter, inlägg och prata bedömning.

 

 

 

 

 

38

 

Presentation av skrivuppgift, miljö. Börja skriva en text utifrån skrivuppgiften.

Skriva klart miljöuppgiften. Lämna in

 

 

 

39

 

Muntlig presentation. Förbereda sig och hålla en muntlig presentation utifrån ett givet tema.

Muntlig presentation. Förbereda sig och hålla en muntlig presentation utifrån ett givet tema.

 

 

 

40

 

Muntlig presentation. Förbereda sig och hålla en muntlig presentation utifrån ett givet tema. Eventuellt börja redovisa.

Muntlig presentation. Redovisning.

 

 

 

41

 

Läsa bok. Arbeta med uppgifter kopplade till boken.

Läsa bok. Arbeta med uppgifter kopplade till boken.

 

 

 

42

 

Läsa bok. Arbeta med uppgifter kopplade till boken.

Läsa bok. Arbeta med uppgifter kopplade till boken.

 

 

 

43

 

Läsa bok. Arbeta med uppgifter kopplade till boken.

Läsa bok. Arbeta med uppgifter kopplade till boken.

 

 

 

 

 

 

 

45

 

Läsa bok. Arbeta med uppgifter kopplade till boken.

Läsa bok. Arbeta med uppgifter kopplade till boken.

 

 

 

46

 

NP muntligt

Läsa bok. Arbeta med uppgifter kopplade till boken.

 

 

 

47

 

Läsa bok. Arbeta med uppgifter kopplade till boken.

Bedömning, muntlig genomgång av boken och dess innehåll. Börja skriva skrivuppgift kopplad till boken.

 

 

 

48

 

Bedömning. Skriva klart och lämna in det skriftliga.

grammatik

Film, korta filmer med olika skrivuppgifter kopplade till filmens innehåll. Krönika, novell, betraktelse/essä, reflektion, argumenterande text, beskrivande text/faktatext. 

 

 

 

49

 

grammatik

Film, korta filmer med olika skrivuppgifter kopplade till filmens innehåll. Krönika, novell, betraktelse/essä, reflektion, argumenterande text, beskrivande text/faktatext. 

 

grammatik

Film, korta filmer med olika skrivuppgifter kopplade till filmens innehåll. Krönika, novell, betraktelse/essä, reflektion, argumenterande text, beskrivande text/faktatext. 

 

 

 

 

50

 

Film.

Skriva text på plats för bedömning.

Texten ska skrivas klart och lämnas in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: