👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupp vit/blå födda 2015

Skapad 2019-09-13 10:29 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Barnen ska lära känna varandra och känna sig trygga så att dom blir lyhörda, vågar komma till tals och bli lyssnade på. Vi kommer att träna på spelregler, turtagning, prepositioner och tålamod. Vi kommer att ge barnen olika uppdrag där enklare instruktioner ges för att träna förståelse i både ord och handling.

Innehåll

Syfte:

      •  Att barnen ska lära känna varandra över avdelningarna.

      •  Att barnen ska känna sig trygga 

Avdelningens mål:

Att lära barnen att visa hänsyn till varandra, respektera varandra samt att våga ha roligt tillsammans med andra barn utanför sin egen avdelning.

Aktivitet/metod

 • Utflykter 
 • Lekar
 • Rörelse
 • Sagor
 • Sång
 • Lekstationer

När? Var? Hur? Varför?

Aktiviteterna sker i:

 • gruppverksamheten
 • samling
 • genom uppstyrd lek där instruktioner ges

 

Resultat - hur blev det?

 

 

 

 

 

 

 


Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Personalen använder reflektionsrutan som enbart är synlig för personalen för denna punkt för att kunna föra arbetet framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18