Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning, höstterminen i årskurs 1, muntliga uppgifter.

Skapad 2019-09-13 11:13 i Landvetterskolan Härryda
Lokal pedagogisk planering i matematik år 1 med matris.
Grundskola 1 Matematik
I åk 1 lägger vi den matematiska grunden och fokus är att utveckla en god taluppfattning, i första hand inom talområdet 1-20. "Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang." Lgr 11

Innehåll

Redan vid skolstart i årskurs 1 tittar Landvetterskolan på elevernas taluppfattning för att få information om hur undervisningen bör utformas. Bedömningsstödet främjar formativ undervisning, det vill säga att läraren kontinuerligt följer elevernas kunskapsutveckling och planerar undervisningen utifrån behov. Matrisen ger er vårdnadshavare information om ert barns pågående utveckling inom taluppfattning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning, skolverket 2018: MUNTLIGA UPPGIFTER HT ÅK 1

TALRADEN - TALRADEN - TALRADEN

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
1
Räkna tills jag säger stopp. Räknar eleven till 25 är det tillräckligt för denna nivå.
Räkna tills jag säger stopp. Räknar eleven till 50 är det tillräckligt för denna nivå.
Räkna tills jag säger stopp. Räknar eleven till 115 är det tillräckligt för denna nivå.
2
Börja på 3 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. Stoppa vid 12.
Börja på 9 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. Stoppa vid 20.
Börja på 26 och fortsätt räkna tills jag säger stopp. Stoppa vid 80.
3
Räkna nedåt från 5. Stoppa vid 0.
Räkna nedåt från 10. Stoppa vid 0.
Räkna nedåt från 20. Stoppa vid 0.
4
Vilket tal kommer efter? Behandlar tal mellan 1-5.
Vilket tal kommer efter? Behandlar tal mellan 5-10.
Vilket tal kommer efter? Behandlar tal mellan 50-100.
5
Vilket tal kommer före? Behandlar tal mellan 1-5.
Vilket tal kommer före? Behandlar tal mellan 5-10.
Vilket tal kommer före? Behandlar tal mellan 50-100.

ANTALSKONSTANS - ANTALSKONSTANS / GODTYCKLIG ORDNING - ANTALSKONSTANS

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
6
Jämför 2 mängder. Lägg x antal stora föremål i en hög och x antal små föremål i en hög. Är det lika många föremål i högarna? Hur tänkte du? Notera om eleven räknar antalet eller jämför storleken.
Ta fram x antal föremål i samma storlek. Lägg dem tätt tillsammans. Hur många är det? Sprid ut föremålen. Nu har jag spridit ut föremålen. Hur många är det nu? Notera om eleven behöver räkna antalet igen samt om eleven kan hålla ordning på vilka som är räknade eller inte är räknade.
Prövas inte på en högre nivå.

SUBITISERING - SUBITISERING - UPPSKATTNING

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
7
Ta fram en träning. Visa talet på tärningen (talen1-4). Hur många prickar är det? Notera om eleven behöver "pekräkna".
Ta fram en träning. Visa talet på tärningen (talen 5-6). Hur många prickar är det? Notera om eleven behöver "pekräkna".
Använd x antal dolda föremålen. Här under har jag gömt föremål. Du kommer att få se dem en kort stund och sen ska du säga hur många du tror att det är. Du kommer inte att hinna räkna dem. Är du beredd? Lyft papperet och visa i max 2 sekunder. Täck över. Ungefär hur många tror du att det är? Visa föremålen igen. Nu får du räkna dem.

NAMNGE TAL / KOMBINERA TÄRNINGSBILD MED SIFFERKORT - NAMNGE TAL / KOMBINERA TÄRNINGSBILD MED SIFFERKORT - NAMNGE TAL

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
8
Ta fram en tärning och Underlag sifferkort 1-6. Visa en sida av tärningen. Vilket sifferkort passar till tärningsbilden? Säg talet
Ta fram Underlag 0 - 10. Peka på talen och låt eleven namnge dem. Säg talet jag pekar på.
Ta fram Underlag 10 - 100 och Underlag 11-20. Peka på talen och låt eleven namnge dem. Säg talet jag pekar på

FLER / FÄRRE - FLER / FÄRRE - FLER / FÄRRE

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
9
Ta fram föremål (talen 1-5). Här är x föremål. Hur många är det om det är x fler? Hur tänkte du? Här är x föremål. Hur många är det om det är x färre? Hur tänkte du?
Ta fram föremål (talen 6-9). Här är x föremål. Hur många är det om det är x fler? Hur tänkte du? Här är x föremål. Hur många är det om det är x färre? Hur tänkte du?
Ta föremål (talen 10-15). Här är x föremål. Hur många är det om det är x fler? Hur tänkte du? Här är x föremål. Hur många är det om det är x färre? Hur tänkte du?

UPPDELNING AV TAL - UPPDELNING AV TAL - UPPDELNING AV TAL

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
10
Ta fram x föremål (talen 2-5). Dela upp föremålen i 2 delar / högar. Hur många blev det i varje del / hög? Kan eleven dela upp på ett sätt är det godtagbart på denna nivå.
Ta fram föremål (talen 1-5). Dela upp föremålen i 2 delar / högar. Hur många blev det i varje del / hög? Kan du göra det på fler sätt?
Göm föremål t ex i din hand. Antal mellan 7 - 10. För t ex talet 7. Här har jag 7 föremål. Göm 4 föremål. Visa 3 föremål. Hur många har jag gömt? Hur tänkte du? Fortsätt med andra tal som du tycker är lämpliga. Om eleven behöver räkna på fingrarna stoppar du. Om eleven har automatiserat talfakta och kan generalisera det på andra uppdelningar kan du stoppa.

HÄLFTEN / DUBBELT - HÄLFTEN / DUBBELT - HÄLFTEN / DUBBELT

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
11
Ta fram föremål (talen 1-5). Dela upp föremålen så att vi får lika många var. Hur många fick vi var?
Ta fram försmå (talen 5-10l. Dela upp föremålen så att vi får lika många var. Hur många fick vi var? Vad är hälften av x (talen 2-10)? Hur tänkte du?
Vad är hälften av (tal 10-20)? Hur tänkte du? Lisa är x år. Emir är dubbelt så många år som Lisa. Hur många år är Emir? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som x? Hur tänkte du?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: