👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik, HT19, klass 9A

Skapad 2019-09-13 12:52 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Atom- och kärnfysik
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi kommer att titta närmare på hur atomer är uppbyggda och hur de kan avge radioaktiv strålning och falla sönder till andra atomslag om de har rätt sammansättning. Vi kommer också att titta på hur den strålning (energi) som frigörs vid kärnornas sönderfall kan vara farlig för oss, men kan också ge oss möjlighet att behandla sjukdomar eller alstra stora mängder elektricitet.

Innehåll

Planering för delområde ATOM- och KÄRNFYSIK i NO (Fysik)
HT 2019. Klass 9A

 

INNEHÅLL/CONTENT

Du lär dig genom…

·     ..att lyssna aktivt till lärarledda genomgångar framför allt med hjälp av powerpoint-presentationer. Anteckna gärna.

·     …öppna diskussioner i klassrummet (ställ mycket frågor, framförallt när du inte förstår!)

·     …delta i småövningar under lektionen (startuppgifter, exit tickets etc.)

·     …att läsa själv i boken

·     …att läsa sammanfattningen (klicka här)

·     …att arbeta med utdelade Arbetsblad och andra frågeställningar relaterade till innehållet i lektionen

·     …arbete med instuderingsfrågor samt ”Testa dig själv” i boken.

·     …planerad diskussion och argumentation

·     (… eventuellt filmer)

 

MÅL/TARGET

Här får du lära dig bland annat:

- atomens uppbyggnad 

- protoner, neutroner, elektroner

- atomnummer, masstal och isotoper

- elektromagnetisk strålning (t.ex. röntgenstrålning)

- radioaktivitet och sönderfall

- olika typer av strålning som vi utsätts för

- alfa- beta- och gammastrålning

- joniserande strålning¨

 - enheter för strålning: Bequerel (Bq) och Sivert (Sv)

- halveringstid

- kol-14 metoden

- användningsområden för radioaktiva ämnen

- fusion och fission

- hur ett kärnkraftverk fungerar

- andra energikällor 

- slutförvaring av radioaktivt avfall

- för- och nackdelar med kärnenergi

 

MATERIAL/RESOURCES

• Spektrum fysik, kapitel 10 (268-301).

• Alla genomgångar delas på Teams

• Utdelade arbetsblad

• Utdelade instuderingsfrågor (inför provet)

• ”Testa dig själv” i slutet av varje avsnitt i boken

• Finalen (300-301)

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

• Små-tester på lektionen efter läxor

• Kunskaper du visar på provet (v 41)

• Deltagande i diskussionsuppifter, din egen argumentation (preliminärt), v 39-40

 

PLANERING (preliminär och ungefärlig):

 

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

V 35

Introduktion - Atom- och kärnfysik

Historia och bakgrund och intro till Atomens inre

s. 270-272

V 36

Atomens inre

How It Works - The Atom:

https://www.youtube.com/watch?v=bcY7QpyUYy4&t=43s 

Atomens delar, masstal, isotoper, elektronbanor

Atomnummer, masstal, atommassa: 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=513&v=xDlIYCy78hc  (youtube)

s.273-278

V 37

Radioaktiva ämnen/  (Joniserande strålning)

Alfastrålning, Betastrålning, Gammastrålning

Sönderfall/ halveringstid och Kol-14-metoden

Radioaktivitet:

https://www.youtube.com/watch?v=HxxOT5SSkRs&t=230s 

s.279-282

V 38

Vår strålmiljö -hur utsätts vi för olika typer av strålning i vår närmiljö? Hur mäter man strålning? Hur påverkas vår kropp?

 

S 283-287

V 39

Kärnenergi

Fission & Fusion. Vad är skillnaden? Var sker dessa

Ur Skola: Kärnkraft

https://urskola.se/Produkter/168197-Fatta-fakta-Karnkraft 

processer? Fördelar och nackdelar med dessa.

Kärnkraft/kärnvapen.

 

Halvklass: kärnenergi, diskussion

 

288-295

V 40

Forts. kärnenergi och perspektiv

Halvklass: kärnenergi, diskussion

Repetition

288-297
(perspektiv: 296-297)

V 41

Repetition och prov

268-301
Sammanfattning: 298-299 
Finalen: 300-301

 *Rödmarkerat: youtube klipp

 

Uppgifter

 • Arbetsblad 3 - Radioaktivt sönderfall

 • Arbetsblad 2x - Protoner, neutroner, elektroner

 • Arbetsblad 2 - Isotoper

 • Arbetsblad 1 - Atomens byggnad

 • Arbetsblad 1 - Atomens byggnad

 • Arbetsblad 2 - Isotoper

 • Arbetsblad 2x - Protoner, neutroner, elektroner

 • Arbetsblad 3 - Radioaktivt sönderfall

 • Kärnfysiken - Finalen (Lämnas in 3/10 )

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
  Fy  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9

Matriser

Fy
Atom- och kärnfysik, HT19, klass 9A

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1