👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

rörelse ugglan,Allen

Skapad 2019-09-13 15:03 i Allén Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Alla barn på ska få möjligheten att röra sig på ett lekfullt sätt genom utforskande i skog, närområden men även planerad rörelseglädje och dans. Rör-Else guidar oss i resan hur vi tar hand om vår kropp genom rörelse och den mat vi äter.

Innehåll

Vad ska läras ut och varför?

Det som ska läras ut genom vår lärvän Rör-Else är att alla barn på ugglan ska få uppleva glädjen med att röra på sig, i naturen, närområden eller på förskolan. Den fysiska aktiviteten ska uppmuntras och erbjudas när barnen är i behov av rörelse. Rör-Else berättar även om kostens viktiga roll för vår hälsa och välbefinnande. Varje barn ska ges möjligheten till att röra på sig efter sin egen förmåga, både inomhus och utomhus och känna att det är samt förstålse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande .    

Genomförande

 

Genom lärvännen Rör-Else får barnen möjligheter fysisk aktivitet under sin vistelsetid på förskolan.

 

Rör-Else presenteras på samlingen. Rör-Else berättar att det finns roliga lekar och sånger där man får använda hela sin kropp och röra på sig.

 

Rör-Else tycker om att prata om kroppen och hur den fungerar, samt vad som är bra mat mindre bra mat - hur maten påverkar vår kropp. 

 

Rör-Else finns med vid aktiviteter inomhus och utomhus.

 

Reflektion

Arbetet med Rör-Else dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

 

Arbetet reflekteras och analyseras på Avdelningsplanering, planeringstid, Reflektionstid och APK, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden. 

 

 

 

 

 

 

Mål

Målet med undervisningen är att barnen ska få en förståelse för hur rörelse påverkar kroppen positivt och varför man ska röra på sig. De ska även få veta kostens grund, dock inte på ett påverkande sätt. De ska få smaka på olika sorters smaker och veta att man kan smaka på allt en gång innan man säger att man inte tycker om. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18