Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sagor

Skapad 2019-09-13 15:35 i Ingareds förskola Alingsås
Förskola
Utifrån vårt gemensamma utvecklingsområde Språket, har vi valt att arbeta utifrån olika sagor. Vi kommer använda oss av både klassiska sagor samt nyare. Senare kommer fokus ligga på att barnen får skriva, berätta och skapa egna sagor.

Innehåll

Syfte (varför)

Utifrån vårt gemensamma utvecklingsområde Språket som valdes utifrån nulägesanalysen, har vi valt att arbeta med sagor. Barnen har visat ett stort intresse för sagor och vill gärna att vi läser för de, därav valet av temat. 

 

Vårt mål är att barnen utvecklar ett nyanserat språk samt att utveckla deras förmåga att berätta, skapa egna berättelser och lyssna på andras. 

 

 Nuläge och intention

Barnen har ett utvecklat språk, där vi ser att vi behöver arbeta med berättande, uttal och ordförråd. De visar ett stort intresse för sagor och att vi läser för de både under lässtunder efter lunchen, men även spontana tillfällen där de ber oss att läsa. I deras lek och skapande kan vi se att de har stor fantasi som kan bli egna sagor och berättelser. 

Genom att i starten av temat dokumentera vart barnen befinner sig i sin språkutveckling kan vi sen utvärdera i vilken grad utveckling skett. 

Genomförande (hur)

Vi startar med att barnen får leta efter bokstäver och ledtrådar för att lista ut vilket tema vi ska arbeta med. För att komma in genom ”portalen” till sagovärlden behöver de säga det magiska ordet ”SAGOR”. Vi läser Sagan om Vanten. 

Arbeta med:

-Sagan om Vanten: läsa, räkna djur, sjunga sånger om djuren, återberätta, skapa djuren i trolldeg för att kunna använda och berätta sagan, alla får vara med, normer och värden. 

-Vem räddar Alfons Åberg: normer och värden, känslor, 

-klassiska sagor: Bockarna Bruse, Rödluvan och vargen, Den fula ankungen. 

-Skriva, rita, berätta egna sagor. Hur är en saga uppbyggd? 

-En dag i veckan går vi till skogen där vi träffar ”Spionkatten” och ”Kungen”. Barnen kommer få olika uppgifter, vi berättar /dramatiserar sagor samt allemansrätten. 

 

Vi kommer att vara på avdelningen  samt i skogen. Beroende på barnens intressen och vart temat tar oss så anpassar vi materialet efter hand. Vi kommer att vara i våra två grupper eller tillsammans beroende på vad vi planerat. 

Garderobsdörrarna i stora rummet kommer vara vår dokumentationsvägg där vi sätter upp dokumentation, sagor mm. Vi dokumenterar och tar kort som vi publicerar på Unikum. 

 

Tillsammans ansvarar pedagog i respektive grupp för planeringen och arbetet. Vi hjälps åt att förbereda, plocka fram mm inför temagrupperna. Samt att vi enskilt och tillsammans dokumenterar, reflekterar och analyserar. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: