Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriv-läshörna

Skapad 2019-09-13 17:59 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Skriva sitt namn eller en egen saga.

Innehåll

Syfte: 

Vi vill väcka barnens nyfikenhet inför formandet av bokstäver, läsning och berättande.

 

Metod:

Utveckla miljön lustfyllt i avdelningens skriv-hörna för att locka barnen att forma bokstäver. 

Erbjuda olika materiel för att locka och utmana deras lärande. Bl.a ett laminerat alfabet där de kan spåra med whiteboardpenna samt att alla barn har en en laminerad lapp med deras namn där de får fylla i bokstäver som saknas. Översta raden har hela namnet och därefter har vi tagit bort en bokstav för varje rad.

Barnen hjälper oss att skriva veckans meny.

De barn som vill har möjlighet att skapa egna böcker. De får rita och vi hjälps åt att skriva ner deras berättelse.

 

Stötta barnen i deras utveckling.

 

Mål:

Att barnen ska se skrivande och läsande som lustfyllt.

Att barnen ska lära sig skriva sitt namn.

 

           

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: