👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza Ugglan,Allen

Skapad 2019-09-13 18:47 i Allén Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Alla barn på Ugglan ska på ett lekfullt sätt få utveckla sin matematiska förmåga genom olika aktiviteter tillsammans med lärvännen Räkne-Reza.

Innehåll

BAKGRUND

 

Räkne-Reza är en av våra sju lärvänner som vi arbetar med i vår verksamhet. Räkne-Reza är ett verktyg som finns för att stärka barnen i deras matematiska lärande och utveckling.

 
Syfte 

 Syftet med vårt matematikarbete är att väcka en nyfikenhet kring matematik. Vi vill sätta ord på vardagliga handlingar som innefattar matematik samtidigt som vi också har planerade aktiviteter tillsammans med barnen.  I barnens vardag möter de matematik överallt: mönster, färger, former, antal och lägesord. Vi vill att barnen ska upptäcka matematik i många olika uttrycksformer.

 

MÅL

 • Varje barn ska få utveckla sin förmåga att undersöka matematik genom lekfulla aktiviteter och utveckla ett intresse för matematik.
 • Varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
METOD - GENOMFÖRANDE

 

Genom lärvännen Räkne-Reza får barnen verktyg till att undersöka och utforska matematik i olika aktiviteter. Barnen ska ges tillfällen att få undersöka, reflektera, och pröva sig fram. Barnen ska ges tillfällen där de utmanas i att få en förståelse samt ökad kunskap för rum, tid, form, mönster, antal, mängder etc. Vi strävar efter att utmana barnen både inomhus samt utomhus i olika aktiviteter som är planerade men också under spontana tillfällen. Räkne-Reza finns med oss i dagliga aktiviteter som spel, pussel, plus-plus, promenader, lek etc.

 

 DOKUMENTATION 

Arbetet med Räkne-Reza dokumenteras av pedagoger med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet. Barnen är också delaktiga under processen, barnen får använda digital hjälpmedel "lärplattan" vid dokumentering genom att själva ta bilder eller filma.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING 

Arbetet reflekteras och analyseras på Unikum, planeringstid, Reflektionstid och planeringsdag.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18