👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa- vår världsdel, åk 5 ht 19

Skapad 2019-09-13 19:15 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 5 – 6 Geografi
Du kommer att få arbeta med Europas geografi.

Du kommer att lära dig om olika naturtyper, klimat, naturtillgångar och en del namngeografi samt att arbeta med olika typer av kartor.

Du kommer också att få lära dig om hur Europas befolkning är fördelad.

Innehåll

Konkretisering av mål


Vi kommer att arbeta med kartboken och olika typer av kartor och diagram.
Vi kommer att granska Europas natur och klimat
Vi kommer att analysera varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 

Arbetssätt

Vi kommer att titta på filmer, arbeta med kartboken och analysera faktatexter.
Du kommer att få sammanställa dina kunskaper med hjälp av det vi läser och föra anteckningar.
Du kommer att få arbeta/träna på att använda begrepp som gör att du kan resonera och analysera.
Du kommer att få arbeta med ett land i Europa och redovisa landet för dina klasskamrater.

Bedömning

Dina kunskaper om natur och kulturlandskap
Din förmåga att resonera om samband mellan natur och kulturlandskapet
Din förmåga att resonera kring hur befolkningen i Europa är fördelad.
Din förmåga att använda geografiska begrepp
Din förmåga att använda kartboken som hjälp för att söka information
Dina kunskaper om namngeografi och din förmåga att läges och storleksbestämma olika geografiska platser.

Uppgifter

  • Geografiprov okt 19

  • Geografiprov okt 19

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
    Ge
  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
    Ge