Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Learn English. Årskurs 3 19/20

Skapad 2019-09-13 20:24 i Vretaskolan Östhammar
Engelska år 3
Grundskola 3 Engelska
Vi kommer att arbeta med boken Learn English, där vi följer familjen Robinson och deras vänner. Vi kommer tillsammans och enskilt på ett lustfyllt sätt att träna förmågor som att lyssna, tala, samtala, läsa och skriva.

Innehåll

Du ska få möjlighet att utveckla:

 • Din förmåga att förstå engelska i tal och skrift
 • Din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

 

Arbetsområde/undervisning

 • Du kommer att arbeta med:

  • vardagsnära teman, t ex färger, kroppsdelar, mat och dryck, djur, veckodagarna
  • att presentera mig själv t.ex. My name is...
  • dialoger med vardagsnära fraser, t ex Good morning, I like...
  • höra-göra-övningar och drama
  • engelska sånger och ramsor
  • engelska lekar och spel
  • att läsa enkel engelsk text
  • att skriva ord och meningar på engelska
  • att titta på engelskspråkiga program

 

Bedömning

Du visar vad du kan genom att:

 • Du kan säga engelska ord, fraser och meningar
 • Du pratar enklare engelska med dina klasskamrater
 • Du lyssnar på engelskt tal
 • Du förstår enkla instruktioner och beskrivningar
 • Du kan skriva enkla engelska ord och meningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3

Matriser

En
Bedömningsmatris engelska

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Exempel
Lyssna / Förstå
Utveckla förmågan att förstå talad engelska. Utveckla förmågan att lyssna och förstå.
Lyssnar och visar intresse att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord, ramsor och sånger.
Förstår enkla ord och fraser efter förberedelser och försöker delta.
t. ex What have you got? What do you like? I like...
Läsa / Förstå
Ut veckla förmågan att förstå engelsk text. Utveckla förmågan att läsa och förstå.
Känner igen några enkla ordbilder ( t.ex yes,no, cat, dog...)
Läser och förstår några enkla ord och meningar.
t. ex. I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. ex. redovisning
Vågar härma och säga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång.
Kan själv säga enkla ord och meningar.
Kan berätta något, t.ex. om sig själv eller ett djur.
t .ex My name is... My dog is... I like... My family...
Tala / samtala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. ex. samtal
Vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp.
Kan svara på enkla frågor. ( t.ex. What´s your name? How old are you?)
Kan ställa och besvara enkla frågor t.ex om sig själv och sin familj.
t.ex. What have you got? I have got... What do you like? I like...
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt 1. ex. meddelande, text, berättelse.
Kan skriva av engelska ord och meningar. Kan skriva några engelska ord själv.
t.ex. some colours, some animals, yes, no...
Förstå olika levnadssätt (Interkulturell förståelse)
Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.
Känner till och kan berätta något om hur man lever i England och jämföra det med hur man lever i Sverige.
t. ex något om hur man firar jul i England.
Reflektera
Utveckla förmågan att reflektera över sin egen språkinlärning.
Kan tänka efter och ge exempel på vad jag lärt mig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: