👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva som barn för 100 år sedan

Skapad 2019-09-14 11:08 i Gruvrisskolan Falun
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3)
Hur var barns vardag för 100 år sedan? Vi lär oss om hur det var att gå i skolan för 100 år sedan. Och undersöker hur det kunde se ut hemma, och vad man gjorde på fritiden och hur kristendomen påverkade samhället då.

Innehåll

Mål

Du ska

- kunna ge exempel på hur det var att leva förr.

- kunna göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.

- kunna ge exempel på kristendomens roll i skolan förr i tiden.

 

Genomförande

Vi kommer att

- se Att vara barn för 100 år sedan och utvalda delar ur Astrid Lindgrens filmer

- samtala om det vi har sett

- utforma intervjufrågor och intervjua en äldre person

- återberätta och lyssna när andra berättar

- höra några vanliga visor och psalmer

- genomföra en gammaldags skoldag

 

Bedömning

Du kan

- ge några exempel på skillnader och likheter när det gäller att vara barn idag och förr i tiden, muntligt eller skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3