👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt

Skapad 2019-09-15 14:09 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Vad händer i naturen under året? Vi ska vara naturdetektiver och ta reda på detta!

Innehåll

Syftet för temat

 • Att eleverna ska få kännedom om och lära sig årstiderna
 • Att eleverna ska få kännedom om och lära sig månaderna
 • Att eleverna ska få kännedom om och lära sig veckodagarna
 • Att eleverna ska få tidsbegrepp som "idag", "i morgon",  "igår", "före" och "efter" och kunna använda dem i rätt sammanhang när de ska beskriva vad de gjort under olika veckodagar.
 • Att eleverna ska få kännedom om olika högtider
 • Att eleverna ska få kännedom om hur naturen förändras under året och kunna beskriva vad som händer med till exempel ett träd under olika årstider

 

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer att varje dag på samlingen arbeta med vilken månad, dag och datum det är och tala om vädret och årstiden
 • Vi kommer att följa årstidsväxlingarna i naturen och samla naturmaterial som vi använder till estetisk verksamhet.
 • Vi kommer jobba med smartboarden och se på filmer som berör temat.
 • Vi kommer att följa vårt träd i på skolgården ca en gång i månaden för att se vad som har hänt sedan sist. Vi kommer använda oss av fotodokumentation för att kunna jämföra vad som händer med naturen under året.
 • Vi kommer att tala om de olika högtiderna under året och franställa olika arbeten i bild och text som berör årstiden

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1