👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 6A kapitel 1

Skapad 2019-09-15 14:36 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Matematik
De fyra räknesätten. Du kommer att lära dig ställa upp i de 4 olika räknesätten. Du kommer rimlighetsbedöma och lösa problem.

Innehåll

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • addition och subtraktion med olika antal decimaler
 • multiplikation med tvåsiffriga faktorer
 • kort division
 • rimlighetsbedömning vid beräkningar

 

Begrepp:

talsort, positionssystemet, kort division, överslagsräkning, multiplikation flersiffriga tal

 

Bedömning:

Se matrisen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på matematik 6A kapitel 1

Behöver träna mer på...
E - jag klarade det
C- jag klarade det lätt
A- jag klarade det utan problem
Problemlösningsförmåga
Tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. Tolka resultat och dra någon relevant slutsats. Reflektera över och bedöma resultatets rimlighet vid huvudräkning, skriftliga räknemetoder, beräkningar med räknare och avrundning.
Begreppsförmåga
Visa och använda kunskaper om; kapitlets begrepp restens innebörd vid division, minnessiffra
Metodförmåga
Använda fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar. Välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer. Använda miniräknare för att utföra beräkningar. Visa, Använda och uttrycka kunskaper om i vilka situationer det är lämpligt att använda huvudräkning, överslagsräkning, skriftliga metoder respektive miniräknare.
Kommunikations-och resonemangsförmåga
Föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat. Ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om beräkningar och redovisning av textuppgifter. Redovisa beräkningar och lösningar till textuppgifter med olika uttrycksformer, t ex med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.