👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell och mikronovell

Skapad 2019-09-15 20:33 i Forssaklackskolan Borlänge
En berättande text
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer vi att läsa noveller och sedan skriva en mikronovell.

Innehåll

 

Arbete

Tillsammans kommer vi att läsa och analysera noveller för att förstå hur texttypen novell är uppbyggd. Vi kommer gå igenom novellens delar: inledning, upptrappning, vändpunkt och avslutning. Vi kommer också att diskutera person- och miljöbeskrivningar, berättarperspektiv, tempus samt gestaltande beskrivningar. Därefter fördjupar vi oss i texttypen mikronovell. Tillsammans ser vi på olika mikronoveller och undersöker hur begränsningen i format påverkar den färdiga texten.

Arbetsområdet avslutas med att du skriver en egen mikronovell på 75 ord där du visar att du förstått mikronovellen som texttyp. Du kommer också att få läsa en kompis text och ge respons på den. När du skrivit ett första utkast är det dags att bearbeta texten. När du är nöjd renskriver du din novell på dator. 

 

Uppgifter

 • Micronovell

 • Micronovell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Novell

På väg
Bra
Mycket bra
Utmärkt
Texttyp
Eleven kan skriva en mikronovell som i huvudsak följer genrens typiska drag, begränsning i ord, karaktärer, miljö och handling.
Eleven kan skriva en mikronovell som relativt väl följer genrens typiska drag, begränsning i ord, karaktärer, miljö och handling.
Eleven kan skriva en mikronovell som väl följer genrens typiska drag, begränsning i ord, karaktärer, miljö och handling.
Språk
Eleven följer i huvudsak reglerna för språkriktighet, tempus, stavning, meningsbyggnad och interpunktion.
Eleven följer relativt väl reglerna för språkriktighet, tempus, stavning, meningsbyggnad och interpunktion.
Eleven följer väl reglerna för språkriktighet, tempus, stavning, meningsbyggnad och interpunktion.
Innehåll
Eleven kan skriva en mikronovell med i huvudsak fungerande innehåll. Start mitt i handlingen, röd tråd, läsa mellan raderna och tankeväckande slut.
Eleven kan skriva en mikronovell med relativt väl fungerande innehåll. Start mitt i handlingen, röd tråd, läsa mellan raderna och tankeväckande slut.
Eleven kan skriva en mikronovell med väl fungerande innehåll. Start mitt i handlingen, röd tråd, läsa mellan raderna och tankeväckande slut.
Respons och bearbetning
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.