Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiundaskolan tema "Rädda planeten" Åk 8 2019/20

Skapad 2019-09-15 23:12 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 8 Slöjd
På vilket sätt har din livsstil betydelse för att skapa en hållbar utveckling?

Innehåll

Konkretisering av syfte

Ett hållbart cirkulärt system för textilier innebär att vi behöver återanvända, redesigna eller materialåtervinna i större omfattning än vad vi gör idag. Vi måste hitta alternativ till att köpa nytt, till exempel byta, låna, laga, köpa second-hand och använda det vi redan har. 

Eleverna ges förutsättsättningar att utveckla sin förmåga i att välja och motivera tillvägagångssätt utifån miljöaspekt. Eleven ges möjlighet att  pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

 

Undervisningens innehåll:

Vi inleder arbetsområdet genom att titta på hur textil tillverkning och konsumtion ser ut idag och vad vi kan göra för att det ska bli mer miljömässigt hållbart.

Vi kommer också att titta på hur man kan förlänga livslängden på sina kläder genom att t ex lappa och laga. 

Elevernas utmaning och uppgift denna termin är att använda spilltyger, kläder eller andra textilier som inte används och av dem tillverka en användbar produkt.

 

Ord/begrepp att kunna: Eftersom eleverna planerar och genomför olika arbeten kommer de att stöta på lite olika ord och begrepp.

Skriv ner de slöjdord och begrepp du stöter på i loggboken och använd dig av dem när du beskriver ditt arbete.

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

 • Kunna planera och formge produkten 
 • Kunna arbeta praktiskt utifrån instruktioner
 • Kunna beskriva din arbetsprocess med slöjdspecifika ord och begrepp
 • Känna till hur du kan vårda dina textilier och hur vi kan minska den textila konsumtionen.

 

Bedömning baseras på:

Vi kommer att bedöma hur väl det textila materialet, som tidigare inte användes nu blir en användbar produkt.

 • Planeringen av din idé
 • Det praktiska arbetet Hantering av redskap, tekniker och material, hur du löser problem under arbetets gång, hur du för arbetet framåt, hur du utvecklar produkten och hur du analyserar arbetsprocessen.
 • Redovisningen av den färdiga produkten

 

- Tidsplan:  ca 16 lektionstillfällen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: