👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 7-9 Långsjö HT 19-20

Skapad 2019-09-16 06:49 i Långsjöskolan Norrtälje
Orientering
Grundskola 6 – 7 Idrott och hälsa
Orientering i närliggande miljö med hjälp av karta och andra hjälpredskap.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Teori och genomgång av de vanligaste kartsymbolerna och färgerna.

Orientera med hjälp av karta i närliggande miljö.

Öva att lita på din egen förmåga att orientera i olika miljöer.

Att känna till allemansrätten kopplad till orientering samt visa hänsyn till djur och natur.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi bedömer din förmåga att kunna beskriva och använda kartan samt orientera en bana i terräng med varierad svårighet.

Du kommer att få fler tillfällen att visa upp din kunskap både skriftligt och praktiskt.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer jobba med

 • Praktiska övningar anpassat till de teoretiska genomgångarna.
 • Orienteringsbanor av varierande svårighet
 • Sista tillfället är på Lindbacken där du får delta i en tävling med andra skolor.

Film / Teori att titta på

Teori film om färger och karttecken

Passa kartan

Kompassen

 

Uppgifter

 • Teori Orientering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9

Matriser

Idh
Orientering

Orientering
Jag kan med viss säkerhet orientera mig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Jag kan med relativt god säkerhet orientera mig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Jag kan med god säkerhet orientera mig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Kontrollpunkter
Jag kan orientera en bana där kontrollpunkterna ligger längs ledstänger (t.ex. stigar och ängskanter)
Jag kan orientera en bana där kontrollpunkterna ligger längs och bredvid ledstänger.
Jag kan orientera en bana och använda kompassen för att ta ut en kompasskurs mellan kontrollpunkterna.
Kartan mot verkligheten
Jag kan passa kartan med hjälp av verkligheten.
Jag kan passa kartan med hjälp av kompassen.
Jag kan passa kartan och ta ut en kompassriktning
Kartans uppbyggnad
Jag kan kartans vanligaste färger och tecken samt skala.
Jag kan passa kartan och kartans vanligaste färger och tecken samt skala.
Jag kan på egen hand orientera en bana på svår nivå.

Frågor till arbetsmomentet