👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parken Gpp 19-20

Skapad 2019-09-16 08:37 i Suse förskola Halmstad
Förskola
Vision Utifrån barnens intressen och förförståelse skapar vi en verksamhet baserad på upplevelser där inflytande, utveckling/lärande samt normer och värden bildar en helhet.

Innehåll

I vår verksamhet skapar vi förutsättningar för barnen att utvecklas mot läroplanens samtliga mål. Projekt är ett verktyg i detta arbete.

Gemensamt tema Regnbågen

Suse förskola har det gemensamma temat regnbågen där regnbågen symboliserar läroplanens olika delar. varje färg i regnbågen är kopplat till ett ämne. Matematik-Röd, Teknik-Orange, Naturvetenskap-Gul, Språk-Grön, Estetiska lärprocesser-Ljusblå, Motorik-Blå och iKT-Lila. Symbolen regnbågen symboliserar även arbetet med Normer och Värden samt inflytande. Utefter detta har varje avdelning själva utvecklat temat med olika inriktningar i hur vi arbetar med de olika ämnena.

Vårt Projekt

Kroppen och våra sinnen

 

Varför har vi valt detta projekt

Barnen visar stort intresse för att röra på sig och de frågar efter gymnastik och yoga. Därför har vi valt att fortsätta vårt arbete med kroppen och utveckla vårt projekt genom att fokusera på våra sinnen. Vi kommer att vistas i olika miljöer som gymnastiksal, Bibliotek, lekparker och skogen för enligt forskning stimuleras fler av barnens sinnen av en varierad utemiljö än den traditionella innemiljön.

 

 

 

 

Introducering av projektet

(Vilka miljöer, material, aktiviteter introducerar vi för att väcka barnens nyfikenhet inför projektet)

 

Vi pedagoger dramatiserade bockarna Bruse för att väcka barnens intresse för sång och drama, genom sagan kommer vi att arbeta med  läroplansmålen i Regnbågen i olika miljöer.

 

Under arbetet med vårt projekt utgår vi kontinuerligt från barnens tankar och intresse. Vi skriver reflektionsprotokoll veckovis där vi reflekterar kring det som skett och hur vi arbetar vidare.

Reflektionsprotokollen är pedagogernas arbetsmaterial, vårdnadshavare kommer att kunna följa verksamheten i Lärloggen.

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Tydlig känd rutin kring att upptäcka och anmäla kränkande behandling/trakasserier i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling

  • Samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling

  • Utveckla vårt normkritiska förhållningssätt

  • Eget identifierat utvecklingsområde

  • Eget identifierat utvecklingsområde

  • Översiktsbild utvecklingsområden