👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Español grado 7 "Quién eres"

Skapad 2019-09-16 09:03 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Kommande veckor kommer vi att jobba med kapitel 4 och 5 i boken Gracias 7. Fokus kommer att vara på turistfraser, att du ska kunna berätta om dig och din familj och grammatik.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Du kommer att få lära dig vanliga turistfraser på spanska och du kommer att få träna på att presentera dig själv och din familj. Vi kommer även repetera regelbundna verb i presens (nutid) och jobba med personliga- och possessiva pronomen och genitiv. 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att utgå från kapitel 4 och 5 i boken Gracias 7. Vi kommer att:

- läsa texter i boken

- ha muntliga genomgångar för att repetera grammatik

- jobba med övningar för att öva på fraser och grammatik

- träna på att skriva egna texter och få respons på dem

- träna läsförståelse

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du kommer att få möjlighet att påverka vad din text där du presenterar dig själv ska innehålla. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

- Du kommer att få skriva texter i par och få respons på din text.

- Prov vecka 41.

- Din insats på lektionerna kan också vägas in i bedömningen till din fördel.

 Veckoplanering/Planering av aktiviteter

I classroom kommer du att hitta planering och läxor varje vecka.

 

 

 

Matriser

M2
Español grado 7 "Quién eres"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig skriftlig
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.