👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandor slash Ida

Skapad 2019-09-16 11:06 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Vi läser boken Sandor slash Ida av Sara Kadefors och arbetar med läsförståelse.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet ska ni få läsa och arbeta med boken Sandor /slash/ Ida.

Innehåll

Syfte - Varför? Målet med undervisningen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper om hur man formulerar sig och kommunicerar i tal samt hur man kan anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll - Vad?

 • Utveckla din läsförmåga
 • Utveckla din läsförståelse
 • Analysera och reflektera över innehåll
 • Diskutera budskap, teman och motiv tillsammans i mindre grupp och i helklass

Arbetssätt - Hur? Så här ska vi arbeta

 • Lyssna på inledningen av boken tillsammans
 • Egen läsning
 • Reflektera
 • Skriva läslogg
 • Diskussioner

Bedömning - Vad kommer bedömas?

 • Jag bedömer dina läsloggar genom att titta på din förmåga att reflektera över tex budskap, teman, koppla tankar och händelser till egna erfarenheter, till annan bok/film och till omvärlden. 
 • Jag bedömer din delaktighet i diskussionerna
 • Jag bedömer din förmåga att hålla diskussioner igång genom att ställa frågor, diskutera utifrån olika perspektiv och så vidare istället för att hålla med dina kamrater.

 

 

Uppgifter

 • Lämna in läslogg 1 (Sandor/Ida)

 • Lämna in läslogg 2 (Sandor/Ida)

 • Lämna in läslogg 3 (Sandor/Ida)

 • Lämna in läslogg 4 (Sandor/Ida)

 • Lämna in läslogg 5 (Sandor/Ida)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Sandor /slash/ Ida

F
E
C
A
Lässtrategier
Ännu inte nått godkänd nivå.
Eleven kan läsa skönlitteratur /.../ med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier /.../.
Eleven kan läsa skönlitteratur /.../med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier /.../.
Eleven kan läsa skönlitteratur /.../med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier /.../.
Läsförståelse och textkoppling
Ännu inte nått godkänd nivå.
Genom att göra enkla sammanfattningarav olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningarav olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningarav olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Reflektion
Ännu inte nått godkänd nivå.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva läslogg + slutuppgift
Ännu inte nått godkänd nivå.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Samtala om boken och dess upphovsman
Ännu inte nått godkänd nivå.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Diskutera historiska och kulturella sammanhang
Ännu inte nått godkänd nivå.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.