Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Söderhamn 400 år Klossdammens förskola 2019/2020

Skapad 2019-09-16 11:16 i Klossdammens förskola Söderhamn
Söderhamn fyller 400 år och det uppmärksammar vi i vår undervisning. Projektet kommer att genomföras i våra lärgrupper och utgå från barnens intressen. Barnens Söderhamn visas upp genom en utställning tillsammans med andra förskolor.
Förskola
Söderhamn fyller 400 år och det uppmärksammar vi i vår undervisning. Projektet kommer att genomföras i våra lärgrupper och utgå från barnens intressen. Barnens Söderhamn visas upp genom en utställning tillsammans med andra förskolor.

Innehåll

Nuläge  

I våra lärgrupper har vi genom promenader, diskussioner, samt barnens tankar och intressen utforskat vår närmiljö. 

Mål

Skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturarvet. 

Syfte

Barnen ska känna delaktighet, trygghet och få lokalkännedom om sin närmiljö. Hållbar framtid startar i relationen till samhället och miljön.

Genomförande

Vi ska ta till vara på barn och pedagogers nyfikenhet genom att stanna upp och fånga det som händer i nuet.

En av utgångspunkterna är sommaruppdraget där barn och vårdnadshavare tillsammans har dokumenterat upplevelser i sin vardag.

Vi arbetar från de olika lärgruppernas förutsättningar. 

Vi kommer avsluta projektet genom en gemensam utställning våren 2020. Alla förskolans barn kommer delta. 

Dokumentation under lärprocessen

Vi använder oss av Unikum. Vi dokumenterar genom att filma och fotografera för att kunna se och reflektera tillsammans med barnen samt i arbetslagen. 

Ansvar

All personal på förskolan. 

Uppföljning

Varje vecka reflekterar vi kring arbetsplanen för att komma vidare i vår undervisning och uppfylla målen. Utvärdering  och analys sker en gång i månaden så arbetsplanen blir ett levande verktyg.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: