👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Få, Estetisk verksamhet/ verkstad åk 4-6 lå 19/20

Skapad 2019-09-16 12:03 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 4 – 6 Estetisk verksamhet

Vi ska göra olika arbeten där vi tränar på olika verktyg och redskap samt material. Vi kommer att träna på att välja färg, material, redskap eller verktyg

Innehåll

Syfte

Vi arbetar med att öka den skapande förmågan i verkstaden genom att arbeta med olika material samt olika  tekniker, där vi arbetar med passande redskap. I slöjden försöker vi att ha elevernas fantasi, intresse eller idéer som grund till det praktiska arbetet. I och med att vi hela tiden arbetar med olika tekniker och material så använder vi många olika begrepp som tillhör slöjden. Vi kommer även arbeta en del med klassens tema.

Centralt innehåll

Du ska vara delaktig och aktiv i slöjdandets alla olika processer. Du ska hjälpa till att bestämma material och färg. Vi kommer att träna och repetera olika moment.  Du kommer bl a  filtnålstova, sy för hand och tillverka något i trä.

Kunskapsmål

Du ska vara delaktig och aktiv i att välja och använda material och redskap. Du ska kunna lyssna till instruktioner. Du ska kunna hantera enkla redskap och verktyg på ett säkert sätt. Du ska förstå vissa ord och begrepp som hör till slöjd.

Arbetssätt

Målen enligt ovan ska du uppnå genom att vi praktiskt arbetar med slöjd. Vi kommer att träna och repetera olika moment. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • framställa slöjdföremål i olika former och med olika tekniker
 • välja färg, material, redskap, verktyg och teknik.
 • identifiera ord och begrepp och förstå sammanhanget

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  ES  7-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  7-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9