👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leklotteri - Sällskapsspel

Skapad 2019-09-16 12:20 i Vasaskolans fritidshem Mjölby
Leklotteri
Grundskola F – 4
En återkommande aktivitet på fritidshem Höken är leklotteri. Vi har i år valt att utveckla leklotteriet för att träna på flera förmågor och för att stationerna på leklotteriet ska passa alla elever. Just denna pedagogiska planering berör leklotteri med sällskapsspel.

Innehåll

Målet med aktiviteten

Leklotteriet syftar till att träna elevernas sociala förmåga och sociala kompetens. Leklotteriet utmanar eleverna att leka och samarbeta med andra kompisar än de vanligtvis väljer själva på rasten eller på fritidshemmet. Leklotteriet syftar till att tänka kreativt, att skapa och pröva sina idéer för att lösa problem och ta tillvara på sina intressen. Vi kommer även berör delar ur fritidshemmets centrala innehåll i läroplanen till exempel de delar om skapande och estetiska uttrycksformer.

 

Beskrivning av aktiviteten

Innan leklotteriet drar igång har vi personal på Höken förberett ett antal olika "lekstationer" som har tema sällskapsspel. Dessa är:

- Spela Vildkatten

- Spela Spökjakt

- Spela Levande Charader

- Spela Othello

- Spela Mix-max

- Spela Uno

- Spela Blockus

- Spela Stekta ägg

- Spela Memory

 

Eleverna lottas sedan slumpmässigt ut och hamnar på en av ovanstående stationer. Eleverna har sedan som uppdrag att spela sällskapsspelet  i samarbete med de andra eleverna som hamnat på samma station. Eleverna förväntas spela i 30 minuter innan leklotteriet är slut och de får välja vad de vill göra på fritids. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -