Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dungens pedagogiska planering 2019-20

Skapad 2019-09-16 12:45 i Kattfotens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med KUNSKAP, INNOVATION och ÖPPENHET- vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång.

Innehåll

1.1 Läroplansmål - normer och värden

 

1.2 Läroplansmål - utveckling och lärande

1.3 Läroplansmål - barns inflytande

 

2.1 Planerade insatser - normer och värden, 

Vi delar barn i små grupper. För de äldre barnen kan vi läsa kompisböckerna och diskutera vilka känslor som man kan hitta i berättelsen och prata om vi har haft samma upplevelse. Vi ska hjälpa barnen att säga ´Stopp´ med hjälp av en bild som symboliserar stopp. Vi använder oss av samling för att bekräfta varje barn. Pedagoger hjälper barnen att utveckla förmågan att lyssna på andra och uppmuntra barnen att prata om vad de tycker och tänker.

 

2.2 Planerade insatser - utveckling och lärande, 

Vi pedagoger skriver ut QR-koder så barnen själva ka sätta igång sagor. Vi använder oss aktivt av appen polyglutt till exempel innan lunch, under vilostund och i små grupper. Då behöver pedagoger gå igenom vad som finns i Polyglutt och ladda ner böcker som passar till barnens nivåer. Med hjälp av Widgit online kan barnens språkförmåga utvecklas. Vi skriver ut olika sånger med bilderna och visar dessa under sångsamling. Barnen ska kunna fota själv och det ska används för samtal och diskussioner under samling.

Vi siktar in oss på att ha rörelse på torget en gång i veckan där barnen kan träna olika motoriska, koodinartions förmågor och kroppsuppfattning med hjälp av olika redskap.
2.3 Planerade insatser - barns inflytande,

 

Vi använder oss av små grupper för att varje barn ska bättre sedd och hörd. Vi uppmuntrar barnen att komma till tals, vad de tycker när vi läser kompisböcker genom att fråga och bekräfta vad de säger.

Vi hjälper barnen att välja aktiviteter så att de kan påverka verksamhetens innehåll. Till exempel att vi pedagoger förbereder olika bilder som symboliserar aktiviteter och frågar barnen vad de vill göra genom att barnen själva väljer ett kort. 

3.1 Förväntade effekter - 

 

normer och värden, (syfte, målkriterier och kännetecken. Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Så utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..." "jag tycker..." "jag kan...")

Vi förväntar oss att barnen och pedagoger respektera varandra. Att lyssna andra utan att avbryta.

3.2 Förväntade effekter - utveckling och lärande, (syfte, målkriterier och kännetecken. Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Så utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..." "jag tycker..." "jag kan...")

Vi förväntar oss att barnens intresse om hur man använder lärplatta väcks.

Vi förväntar oss att barnens motorisk och koordinationsförmåga utvecklas.

3.3 Förväntade effekter - barns inflytande, (syfte, målkriterier och kännetecken. Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Så utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..." "jag tycker..." "jag kan...")

Vi förväntar oss att barnen vågar föra sina tankar och åsikter.

 

4.1 Metodval - normer och värden (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen)

4.2 Metodval - utveckling och lärande (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen)

4.3 Metodval - barns inflytande (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen)

 

(Innan publicering ska allt inom parantes tas bort!)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: