👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklek

Skapad 2019-09-16 12:57 i Smultronställets förskola Ek. förening Fristående förskolor
Förskola
Barnen på Vagnens gröna vila har visat ett intresse för språklek på olika sätt (flanosagor, rim och ramsor, polyglutt och sång m.m).

Innehåll

Målet är: Att utveckla barnens språkliga förmåga genom olika uttrycksformer. "Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter" (Skolverket, 2018, s.8).
Hur ska vi göra? Vi kommer att arbeta mot vårt mål genom bland annat flanosagor, rim, ramsor samt polyflutt och andra digitala uttryck.

Varför ska vi göra detta/syftet? Vår förhoppning är att fånga barnens intresse och vi har därför valt att integrera olika uttrycksformer. "Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman.

"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans" (Skolverket, 2018, s.9).

"Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt" (Skolverket, 2018, s.8).

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18