Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2019-09-16 13:07 i Flugsvampen Mariestad
Förskola
Vi vill att arbetet med barns språk ska ske medvetet under hela dagen. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin kommunikation och sitt språk. Vi vill ge varje individ möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov.

Innehåll

Var är vi?

Vi ser ett behov i gruppen av att arbeta mycket med språk på olika nivåer. Många tycker det är roligt med ramsor, sånger och berättelser. Det finns också ett stort intresse hos många av barnen för skriftspråk och bokstäver. Vi använder oss till viss del av TAKK och detta har anammats av många av barnen.

Vart ska vi?

Vi vill att arbetet med barns språk ska ske medvetet under hela dagen. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin kommunikation och sitt språk. Vi vill ge varje individ möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov.

 

 Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?

I vårt arbete med barns inflytande är det viktigt att vi hittar vägar för barnen att göra sina röster hörda. 

I vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling har vi som mål att hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor. Detta för att öka förståelsen för varför de känner som de gör och utveckla empati och förståelse för andra människor.

 

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

Vi vill ge varje enskild individ möjlighet att utveckla sitt språk utifrån sina förutsättningar.

Vi vill ge barnen stöd i att uttrycka sina känslor med språket.

 

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Vi erbjuder olika val under dagen, där barnen delas i mindre grupper. Barnen har möjlighet att vara med och påverka vad de vill göra under dagen. Det finns dock ett visst antal platser i varje grupp, detta pga att grupperna inte ska bli för stora. Vi ser dock till att alla har möjlighet att vara med i de olika grupperna.

Aktiviteterna vi erbjuder kommer att ha ett fokus på språk, genom olika uttrycksformer som ex rörelse, skapande, vatten. Vi vill arbeta med: Munmotorik, rim, ramsor, sånger, sagor, drama, ordbilder, bokstäver, TAKK....

Hur dokumenterar vi?

Vi dokumenterar arbetet i de grupper vi pedagoger är i. Vi arbetar med olika områden. Vi dokumenterar i Unikum, börjar med ett utkast, som kan fyllas på efterhand. I slutet av veckan publicerar vi inlägget om det känns färdigt.

Stödfrågor för veckoreflektion

 

Reflektionsfrågor pedagoger

Vad fångade barnens intresse?
På vilket sätt har barnen varit delaktiga och utövat inflytande över sitt eget lärande?
Vad tyckte vi var intressant?
Vilket lärande ser vi?
Pedagogernas förhållningssätt?
Hur kan vi hjälpa barnen att nå en djupare förståelse?
Hur går vi vidare? / Hur ger vi tillbaka till barnen?
 
 
Reflektionsfrågor barn
 
Vad har vi gjort?
Vad tycker ni var intressant, roligt, spännande?
Vad har ni haft för inflytande? (Kommit med idéer, fått säga din åsikt, varit med i samtal, bestämt, röstat?)
Vad har ni lärt er? ( Vad kan ni nu som ni inte kunde förut?)
Är det något som ni skulle vilja ändra på? / Hur vill ni fortsätta?

Stödfrågor för månadsreflektion

På vilket sätt har barnen varit delaktiga och utövat inflytande?

Stödfrågor  för utvärdering och analys

Utvärdering

Var befinner vi oss nu?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/dåligt?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Analys

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

 

 

Slutanalys 2019/2020:

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: