👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi kan med Pippi!

Skapad 2019-09-16 13:19 i Viken Storfors
Socialt samspel med Pippi Långstrump.
Förskola
Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända litterära figurer och även namnet på den första boken om Pippi och hennes vänner, Tommy och Annika. Pippi-böckerna finns översatta till 92 olika språk. Pippi är en ovanlig flicka. Hon är världens starkaste, har fräknar och röda flätor som står rakt ut. Hon bor utan föräldrar i ett hus kallat Villa Villekulla tillsammans med sin prickiga häst Lilla gubben och sin apa Herr Nilsson. Pippi Långstrump ses som en stark och självständig tjej som vågar utmana sig själv och andra trots omgivningens förmaningar. Detta är något som vi kommer att ta till vara på med hjälp av Pippi och hennes vänner, dels för att gemensamt med barnen lära att värna om varandra och dels för att förmedla känslan av att ALLA KAN.

Innehåll

 Vad vill vi ska hända?

Vi vill lägga grunden för att barngruppen utvecklar sin förmåga att samspela och kommunicera med varandra. Vi vill lägga grunden till en trygg barngrupp där barnen får tilltro till sin egen förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. 

Vi arbetar kontinuerligt med språkutveckling kring detta tema.

Vi vill även låta barnen få möjlighet att utveckla sina förmågor kring samarbete och konflikthantering.

En liten del i detta tema kommer att innebära att vi jobbar med bordskick då vi ser att det är något många av barnen behöver utveckla och Pippi har ett bristande sådant.

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi kommer att gå in i "Pippi Långstrumps värld", med hjälp av Astrid Lindgrens böcker och ibland film om Pippi.  Barnen kommer att få olika uppdrag. För att kunna lösa dessa uppdrag så måste de samspela med varandra.  Vi kommer att träna på socialt samspel och ha en ständig diskussion om hur man är en bra kompis.

Vår erfarenhet visar att barnens lärande blir mer lustfyllt då vi använder oss av tema och lite spänning. Kanske kommer Pippi att lämna brev till oss i skogen.

Vi kommer att dokumentera med kamera, papper & penna och Ipad.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi lyssnar in barnen och agerar medforskare så att vi tillsammans kan följa barnens tankar och utveckling framåt samt utveckla temat utifrån barnens tankar och funderingar.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016