👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1

Skapad 2019-09-16 13:22 i Furuhällsskolan Härryda
Engelska i åk 1 med utgångspunkt från Kids English Zone, ur.se (sli.se)
Grundskola F Engelska
Engelska åk 1

Innehåll

Engelska åk 1

Undervisning

Vi arbetar vi för att eleverna ska utveckla en förmåga att förstå och tolka talad engelska. Vi strävar efter att alla ska känna tillit till sin egen förmåga att förstå och våga använda språket. Vi leker med ord, ramstränar och skaffar oss ett ordförråd. Vi tränar också på att:

 • tala engelska
 • uttala engelska ord
 • uttala engelska fraser
 • lyssna på engelska
 • lyssna på engelska instruktioner
 • säga ramsor
 • sjunga sånger
 • läsa några ord på engelska med bildstöd
 • skriva några ord på engelska

Vi kommer bl.a. att använda Pic a colour, Magic!

Bedömning

 

Du kan presentera dig själv på engelska. 

Du kan ( med stöd) berätta något om din familj.

Du kan ( med stöd) berätta om något du gillar på engelska ex djur, hobby, musik mm

Du visar förmåga i att uttala engelska ord.

Du visar att du förstår engelska fraser.

Du är med och sjunger/ säger ramsor och lyssnar på sagor på engelska.

Du kan enkla glosor såsom färger, siffror, dagarna. Vardagsnära ord

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3