👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sanden MaB fsk läsår 2019/2020 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Skapad 2019-09-16 14:03 i Mandelblommans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblomman förskolans utbildning arbetar vi med att OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE ska bilda en helhet. Barnens och pedagogernas nyfikenhet ska stå i fokus genom ett utforskande och reflekterande arbetssätt.

Innehåll

 

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Digitala verktyg

  • De digitala verktygen ska användas både som innehåll och metod i undervisningen. Vi ska undervisa om digitala verktyg och vi ska undervisa med digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  • En god tillgänglig miljö utformas med tillgång till såväl digitala som andra verktyg.
  • Utbildningen ska ge barnen förutsättningar at utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den  digitalisering de möter i vardagen.
  • Skapa förståelse kring etiskt och källkritiskt tänkande kring undervisning kopplat till digitala verktyg.

 

 

Syfte:

För att väcka barnens nyfikenhet kring digitala verktyg, samt öka deras kunskap kring vad digitala verktyg är och dess olika användningsområden.

 

Var befinner vi oss idag? 

I nuläget har vi introducerat ipaden. Vi har  tillsammans med barnen tittat på foto, reflekterat och sökt kunskap. Barnen har även getts möjlighet att själva prova på tekniken, genom att trycka och dra.

 

 

2. Planerade insatser

- Vi vill ge barnen fler dimensioner att uppleva olika saker, tex via en projektor.

- Fortsätta låta barnen upptäcka och utforska ipaden och upptäcka genom ipaden, som även ger möjlighet till reflektion tillsammans via foto och film.

- Vi ska se över lärmiljöerna för att lyfta fram digitala verktyg och för att underlätta användandet av dem.

- Låta barnen prova på programmering, analog och digital.

 

 

3. Förväntade effekter

 Att barnen får kunskap kring digitala verktyg, hur man hanterar dem och olika användningsområden.

 

4. Metodval för att synliggöra effekter 

 

- Pedagogisk dokumentation

- Foto/film

- Reflekterande samtal tillsammans med barnen

- Lyhörda och härvarande pedagoge

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Målen anger inriktningen på utbildningen i förskolan och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i utbildningen samt hur denna bidrar till varje barns utveckling och lärande." (Lpfö18, s.12)

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkter i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet:."  (Lpfö18, s.12)

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18